Josemaría Escrivá Obras
• Bod 444: Jsme-li si vědomi svých povinností, mohli bychom p....
• Bod 445: Jestliže člověk opustí modlitbu, žije nejprve z du....
• Bod 446: Meditace. — Pevný čas a pevná hodina. —....
• Bod 447: Chybí ti vnitřní život: protože do modlitby nevnáš....
• Bod 448: Ne?... Protože jsi neměl čas?... — Máš čas. ....
• Bod 449: Modlitbu, víc modlitby! — Zdá se, že teď v d....
• Bod 450: Jeden účinný návyk k dosažení Boží přítomnosti: ka....
• Bod 451: Modlitba není výsadou mnichů: je to morální povinn....
• Bod 452: Ty musíš jít po své vlastní cestě? muž činu... s p....
• Bod 453: Katolík bez modlitby?... Je jako voják beze zbraně....
• Bod 454: Děkuj Pánu za obrovské dobro, které ti poskytl, kd....
• Bod 455: Když se tě snažili ”ulovit“, ptal ses ....
• Bod 456: Pohrdáš meditací... Není to proto, že máš strach, ....
• Bod 457: Modlitba: je to chvíle svaté blízkosti a pevných r....
• Bod 458: Jak smysluplná a oprávněná je prosebná modlitba du....
• Bod 459: Rozjasní Pán znovu mou duši?... — Tvůj rozum....
• Bod 460: Opravdové modlitbě, která pronikne celého člověka,....
• Bod 461: Modlili jsme se odpolední modlitby v polích, už se....
• Bod 462: Líbí se mi, že při modlitbě často urazíš mnoho kil....
• Bod 463: Tvá modlitba bude mít podobu uvažování, jindy, mož....
• Bod 464: Podívej, kolik ”rozumných“ nerozumnost....
• Bod 465: ”Jedna minuta intenzívní modlitby stačí̶....
• Bod 466: Ideál vést Kristovy bitvy — a vítězit v nich....
• Bod 467: Umrtvování je padací most, který nám umožňuje vstu....
• Bod 468: Neumdlévej: ať je člověk sebedokonalejší, ať je mo....
• Bod 469: Pane, nezasloužím si, abys mi popřál sluch, protož....
• Bod 470: Pán rozeslal své učedníky kázat a po jejich návrat....
• Bod 471: Dokonale ti rozumím, když mi píšeš o svém apoštolá....
• Bod 472: Obcování svatých: dobře je zakusil jeden mladý inž....
• Bod 473: Zvykni si modlit se nahlas ráno při oblékání jako ....
• Bod 474: Růženec je velice účinná modlitba pro ty, kdo použ....
• Bod 475: ”Neposkvrněná Panno, dobře vím, že jsem bídn....
• Bod 476: Smutný způsob, jak se nemodlit růženec: nechat jej....
• Bod 477: Růženec se nevyslovuje pouze rty, tak, že by se me....
• Bod 478: Stále odkládáš růženec na potom, a nakonec jej vyn....
• Bod 479: ”Modli se za mne“, žádal jsem ho, jako....
• Bod 480: Obnovuj během dne své úkony kajícnosti: podívej, ž....
• Bod 481: Jak kouzelná je scéna zvěstování. — Maria &#....