Josemaría Escrivá Obras
• Bod 372: Poslouchat doopravdy. — Ale s inteligencí, s....
• Bod 373: V apoštolátě poslouchej, aniž by sis všímal lidský....
• Bod 374: Poslouchá se rty, srdcem a myslí. — Poslouch....
• Bod 375: Nemiluješ poslušnost, jestliže doopravdy nemiluješ....
• Bod 376: Mnoho nesnází lze napravit hned. Jiné za delší dob....
• Bod 377: Pán od tebe chce konkrétní apoštolát, stejně konkr....
• Bod 378: Poslouchej bez zbytečného přemýšlení... Projevit n....
• Bod 379: Většina neposlušností pochází z toho, že člověk si....
• Bod 380: Chceš poslouchat, tak jak se má?... Tak tedy dobře....
• Bod 381: Jsem zvědav, kdy si konečně uvědomíš, že je třeba ....
• Bod 382: Na podobných základech jako náš vztah k církvi, kt....
• Bod 383: Když se vládne s myšlenkou na obecné blaho, je nut....
• Bod 384: Řád, autorita, disciplína... — Poslouchají &....
• Bod 385: Ti, kdo rozdělují duchovní úkoly, se musí zajímat ....
• Bod 386: Autorita. — Nespočívá v tom, že by ten nahoř....
• Bod 387: Nepatři k těm, kteří proto, že špatně vládnou ve s....
• Bod 388: Ale... opravdu si myslíš, že všechno víš, protože ....
• Bod 389: Svoboda svědomí: ne! — Kolik zla přinesl nár....
• Bod 390: Vládnout neznamená působit příkoří.....
• Bod 391: Pro tebe, který jsi v postavení vládce. Rozvažuj: ....
• Bod 392: Rozhodnutí, které má být určitým vodítkem, které v....
• Bod 393: Nikdy nepopřávej sluchu anonymnímu udání: je to po....
• Bod 394: Kritérium pro dobrou vládu: lidi je třeba brát tak....
• Bod 395: Myslím, že je velmi dobré, jestliže se každým dnem....
• Bod 396: Jakou škodu způsobují lidé, jimž byl svěřen nějaký....
• Bod 397: Jestliže se autorita stane diktátorským autoritářs....
• Bod 398: Když ten, kdo poroučí, je uzavřený a podezíravý, s....
• Bod 399: Snaž se být ve své řídící práci přísně objektivní.....
• Bod 400: Touha po novotách může vést k bezvládí. — P....
• Bod 401: S jakým zápalem usilují někteří o masovost! Proměň....
• Bod 402: Je třeba naučit lidi pracovat, ale nepřehánět přit....
• Bod 403: Nespoléhej se nikdy pouze na organizaci.....
• Bod 404: Dobrý pastýř nepotřebuje zastrašovat své ovce: to ....
• Bod 405: Vládnout mnohdy spočívá v umění táhnout za sebou l....
• Bod 406: Dobrá vláda se nestaví proti nezbytné dávce pružno....
• Bod 407: ”K hříchu mne dosud nesvedli!“ —....
• Bod 408: Ne všichni občané jsou součástí pravidelné armády.....
• Bod 409: ”Byl jsem partyzán“ — píše ̵....
• Bod 410: Bouřícím se katolíkům bych chtěl říci, že se zpron....
• Bod 411: Jemný větřík a uragán jsou dvě různé věci.. Prvním....
• Bod 412: Jak je pro tebe snadné naplnit své životní poslání....
• Bod 413: Nikoliv ambice, pouze jedno právo: právo plnit svo....
• Bod 414: Že je náklad těžký? Ne, a stokrát ne! Povinnosti, ....
• Bod 415: ”Maria to všechno uchovávala ve svém srdci......