Josemaría Escrivá Obras
• Bod 632: Pokrytectví vždycky přináší těm, jež je pěstují, ž....
• Bod 633: Stojíme-li před návrhy jako byl ten Herodesův: ....
• Bod 634: Že jsou takoví, které obtěžuje, že říkáš věci na r....
• Bod 635: Dokud budeš cizí úmysly interpretovat zlovolně, ne....
• Bod 636: Mluvíš nepřetržitě o tom, že je třeba opravovat, ž....
• Bod 637: Někteří lidé jsou tak farizejští, že se pohoršují ....
• Bod 638: Jsi tak vlezlý, že se zdá, že se nezabýváš ničím j....
• Bod 639: Snažíš se přisvojit si zároveň početnost pravdivéh....
• Bod 640: Jaká je to od nich laskavost! — Jsou ochotni....
• Bod 641: Stará finta je, že pronásledovatel o sobě říká, že....
• Bod 642: Bude asi pravda, že — bohužel — je hod....
• Bod 643: Smutný ekumenismus, mluví-li o něm katolíci, kteří....
• Bod 644: Jak mylné chápání objektivity! Pohlížejí na osoby ....
• Bod 645: Neutíkej nikdy k metodě — vždycky politování....
• Bod 646: Tvé rady nejsou nezaujaté a postrádají přímost úmy....
• Bod 647: Ani Josefovi nesděluje Marie tajemství, které v ní....