Josemaría Escrivá Obras
• Bod 58: Být Božím vyvoleným znamená — a vyžaduje! &#....
• Bod 59: Odpovíš—li na volání Pána, tvůj život, tvůj ....
• Bod 60: Pociťuj každý den svou povinnost být svatým. Být s....
• Bod 61: Svatost nespočívá ve velkých skutcích. Spočívá v n....
• Bod 62: Pán se neomezil pouze na slovní projev své lásky, ....
• Bod 63: Miluješ—li doopravdy Pána, ”nutně̶....
• Bod 64: Pro toho, kdo chce žít v Lásce s velkým L, je prům....
• Bod 65: Toto je průvodce tvou křesťanskou cestou: modlitba....
• Bod 66: Můj Bože, nauč mě lásce! Můj Bože, nauč mě modlitb....
• Bod 67: Musíme prosit Pána o víru, naději a lásku: s pokor....
• Bod 68: Řekl jsi mi, že nevíš, jak se mi odvděčíš za svaté....
• Bod 69: Bojuj za to, aby se Nejsvětější oltářní oběť stala....
• Bod 70: Snaž se vzdávat díky Ježíšovi v eucharistii a chvá....
• Bod 71: Evangelista svatý Lukáš vypraví, jak se Ježíš modl....
• Bod 72: Každý den, kdy se chystáš pracovat vedle Krista a ....
• Bod 73: Pamatuj si, že modlitba nespočívá ve vymýšlení krá....
• Bod 74: Každý z nás musí být ipse Christus — ....
• Bod 75: Tvá modlitba se nesmí omezovat na pouhá slova, mus....
• Bod 76: Modlitba je cestou k odříznutí všeho zla, které v ....
• Bod 77: Dám ti radu, kterou neustále opakuji všem duším: &....
• Bod 78: Hrdinství, svatost i odvaha vyžadují neustálou duc....
• Bod 79: Nepřestanu na tebe naléhat, aby sis vštípil do pam....
• Bod 80: Stejně jako malé dítě potřebuje vstávajíc lehajíc ....
• Bod 81: Vytrvej a buď na sebe náročný při plnění norem zbo....
• Bod 82: Snaž se konat v každém okamžiku to, oč tě Bůh žádá....
• Bod 83: Vnitřní život sílí bojem v každodenních úkonech zb....
• Bod 84: Hledej Boha v hloubi svého čistého a nezištného sr....
• Bod 85: Vryjte si do svých duší toto hrdinství: dokonale p....
• Bod 86: Tvůj zbožný život tě naučí uplatňovat ctnosti vlas....
• Bod 87: Nevymýšlej si jiné povinnosti, než je... Boží sláv....
• Bod 88: Pán ti jasně ukázal tvou cestu křesťana uprostřed ....
• Bod 89: Před ctnostný život a svatou čistotu se staví jedn....
• Bod 90: Abys přemohl svou smyslnost — protože všichn....
• Bod 91: Tvou čistotu nelze omezovat na pouhou snahu vyhýba....
• Bod 92: Bonus odor Christi, libá vůně Kristova, je ....
• Bod 93: Zvykni si děkovat předem andělům strážným, aby sis....
• Bod 94: Každému křesťanu by se mělo udělit přízvisko použí....
• Bod 95: Uvědom si, k čemu by došlo, kdybychom nechtěli žít....
• Bod 96: Snaž se vidět Pána v každé situaci, za všech okoln....
• Bod 97: Každý pracovní den obnovuj své účinné přání —....
• Bod 98: Pane! Dej, ať natolik náležím tobě, že do mého srd....
• Bod 99: Snaž se chovat ohleduplně a zachovávat dobré mravy....
• Bod 100: Láskou k bližnímu docílíš všeho. Bez ní nelze vyko....
• Bod 101: Buď prostý a zbožný jako dítě a pevný a silný jako....
• Bod 102: Mír, který s sebou přináší radost, ti nemůže dát s....
• Bod 103: Tvůj život ani tvá práce nesmějí být odmítáním, &#....
• Bod 104: Pro život lidské společnosti jsou zásadní dvě věci....
• Bod 105: Radost je křesťanské dobro, které nám náleží, poku....
• Bod 106: Náš Boží boj je úžasnou setbou míru.....
• Bod 107: Ten, kdo přestává bojovat, působí zlo církvi, svém....
• Bod 108: Pane Ježíši, je—li ve mně něco, co tě pohorš....
• Bod 109: Existuje jeden nepřítel vnitřního života. Malý, hl....
• Bod 110: V křesťanském asketismu odpovídá zpytování svědomí....
• Bod 111: Není—li některá tvá činnost ve shodě s duche....
• Bod 112: Pane Bože, kdy se obrátím?....
• Bod 113: Nečekej se svou svatostí až na stáří. Byl by to ve....
• Bod 114: Pros Pána o tolik citlivého přístupu ke svým běžný....
• Bod 115: Se vší vážností a bez váhání se musíš zamyslet nad....
• Bod 116: Naplň se dobrými přáními, to je svatá věc, kterou ....
• Bod 117: ”A co mám dělat pro to, aby má láska k Pánu ....
• Bod 118: Svatý! Dítě Boží bude muset přehánět své ctnosti, ....
• Bod 119: Nestyď se odhalovat ve svém srdci fomes peccati....
• Bod 120: Pane, vysvoboď mne ode mne samotného!....
• Bod 121: Apoštol bez soustavné a promyšlené modlitby se nut....
• Bod 122: Pane, ať se od této chvíle stanu jiným člověkem. A....
• Bod 123: Meus es tu: jsi můj, sdělil ti Pán. Bůh, k....
• Bod 124: Nemůžeš se divit, cítíš—li ve svém životě tí....
• Bod 125: Přijímej rady svého duchovního rádce jako rady sam....
• Bod 126: Žádal jsi mě o radu, jak vítězit ve svých denních ....
• Bod 127: Vloudí—li se do duše němý ďábel, o kterém vy....
• Bod 128: Miluj a hledej pomoc svého duchovního rádce a dovo....
• Bod 129: Nikdy se neboj říkat pravdu, nezapomínej však, že ....
• Bod 130: Svět žije ze lži, přestože je tomu už dvacet stole....
• Bod 131: Projevovali bychom neupřímnou, ďábelskou a nepravo....
• Bod 132: Pokora a poslušnost jsou nepostradatelnými podmínk....
• Bod 133: Přijmi slovo Svatého otce a připoj se k němu zbožn....
• Bod 134: Miluj a cti Svatého otce, každý den se za něho mod....
• Bod 135: Tvá největší láska, oddanost, poslušnost i úcta mu....
• Bod 136: Denně si připomínej, jaká tíha doléhá na Svatého o....
• Bod 137: Učiň svou lásku k Panně Marii živější, nadpřirozen....
• Bod 138: Ježíš je naším vzorem. Napodobujme ho! Napodobujm....
• Bod 139: Když rozjímáš nad scénou Vtělení, upevni ve své du....
• Bod 140: Žij svůj křesťanský život přirozeně! Opakuji: ať s....
• Bod 141: Jsi—li domýšlivý a staráš se pouze o vlastní....
• Bod 142: Snaž se, aby se ”pokora rozumu” stala ....
• Bod 143: Jakmile máš někoho — ať už je to kdokoliv &#....
• Bod 144: Velké a krásné poslání je služba, kterou nám svěři....
• Bod 145: Nemůžeš s nikým jednat bez milosrdenství. Jestliže....
• Bod 146: Neopomíjej bratrské napomenutí, které je jasným dů....
• Bod 147: Až budeš nucen přistoupit k bratrskému napomenutí,....
• Bod 148: Umíš—li milovat druhé a šířit jemnou a něžno....
• Bod 149: Upevňuj v sobě ducha umrtvování v drobných skutcíc....
• Bod 150: Nezapomínej se denně obětovat, abys sloužil druhým....
• Bod 151: Musíš se snažit, aby všude, kde se objevíš, vládla....
• Bod 152: Procvičuj si neustále jedno velmi zajímavé umrtvov....
• Bod 153: Jeden dobrý způsob, jak provádět zpytování svědomí....
• Bod 154: Obvyklá, pravidelná umrtvování, to ano — ale....
• Bod 155: Chceš kráčet ve stopách Kristových, odít se jeho r....
• Bod 156: Svatost je ohebná jako uvolněné svalstvo. Kdo chce....
• Bod 157: Neopouštěj mě, Matko! Dej, ať hledám tvého Syna, a....