Josemaría Escrivá Obras
115

Nechtěl bych skončit ještě bez poslední úvahy: Křesťan, který zpřítomňuje Krista mezi lidmi tím, že on sám je ipse Christus, samotný Kristus, se nesnaží pouze o to, aby prožíval lásku, ale snaží se, aby i ostatní poznali lásku Boha skrze tuto jeho lásku lidskou.

Vždyť Ježíš takovou lásku zvěstoval v celém světě: Filipe – odpověděl jednomu z apoštolů – (…) Kdo viděl mne, viděl Otce (Jan 14,9). Apoštol Jan podle tohoto učení vyzývá křesťany, aby, když poznali Boží lásku, ji také ukazovali ve svém životě: Milování, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha. Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy. Milovaní, když nás Bůh tak miloval, máme se i my navzájem milovat (1 Jan 4,7–11).

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další