Josemaría Escrivá Obras
104

Ježíš Kristus – základ křesťanského života

Chci připomenout, i když jen krátce, některé aspekty skutečnosti, že Kristus je neustále živý, stejný včera i dnes i navěky – Iesus Christus heri et hodie; ipse et in saecula (Žid 13,8) –, protože je to základem křesťanského života. Pozorujeme-li život kolem sebe a sledujeme-li dějiny lidstva, můžeme pozorovat jistý pokrok. Věda umožnila člověku uvědomit si svou moc. Technika dnes ovládá přírodu mnohem více než v minulosti a umožňuje lidstvu snít o vyšší životní a kulturní úrovni. Někdo by snad mohl tento obraz poopravit a připomenout, že dnešní lidé trpí nespravedlností a válkami dokonce horšími než v minulosti. Mají jistě pravdu. Přesto však chci spíše zdůraznit, že v řádu náboženském zůstává člověk člověkem a Bůh Bohem. V tomto ohledu dosáhl pokrok již svého vrcholu: je jím Kristus, alfa i omega, začátek i konec (srov. Zj 21,6).

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další