Josemaría Escrivá Obras
• Bod 175: Víte jistě velmi dobře, že naším vzorem je Ježíš K....
• Bod 176: Našeho Pána Ježíše Krista často za jeho pozemského....
• Bod 177: Neboť to je vůle Boží: vaše posvěcení! Zdržujte....
• Bod 178: Vždy mi připadala divná zásada některých lidí - a ....
• Bod 179: Někteří lidé se usmívají, když slyší o čistotě. Je....
• Bod 180: Všichni jsme nějakým způsobem zmítáni vášněmi, vši....
• Bod 181: Jistě je vám jasné, že člověk zachvácený smyslnost....
• Bod 182: Občas jsem pozoroval, jak sportovci září oči před ....
• Bod 183: Musím vám připomenout, že nedojdete štěstí, když n....
• Bod 184: Často mi k rozhovoru s Pánem posloužily, jak Vám č....
• Bod 185: Promluvme si o prostředcích, které máme my křesťan....
• Bod 186: Když přece jen upadneme, musíme zase rychle vstát.....
• Bod 187: Obvykle říkávám, že nás na tomto světě tři věci na....
• Bod 188: Jak se nám podaří přemáhat své slabosti? Nejdůleži....
• Bod 189: Nejprve vyznejte to, co chcete před ostatními skrý....
• Bod 190: V současné době se prý děje méně zázraků než dříve....
• Bod 191: Víra je nadpřirozená ctnost, kterou náš rozum přij....
• Bod 192: Chtěl bych, aby k nám mluvil o víře sám Ježíš, aby....
• Bod 193: Jaký příklad pevné víry nám ukazuje tento slepec! ....
• Bod 194: Na všechno bychom měli dívat Božíma očima, nacháze....
• Bod 195: Tentokrát nám bude vyprávět o uzdravení jiného sle....
• Bod 196: Ježíš se tedy zastavil a řekl, ať ho zavolají.<....
• Bod 197: A pak začne božský dialog, dialog nádherný, dojíma....
• Bod 198: Modlete se se mnou k Pánu: doce me facere volun....
• Bod 199: Nyní nám bude vyprávět jinou dojemnou scénu svatý ....
• Bod 200: Snažme se, aby naše pokora rostla. Protože pouze v....
• Bod 201: Vraťme se k Evangeliu a zastavme se u toho, co nám....
• Bod 202: Ježíš přistupuje k fíkovníku, přistupuje k tobě a ....
• Bod 203: Potom když to učedníci viděli, podivili se tomu....
• Bod 204: Víra by neměla jen hlásána, ale hlavně praktikován....