Josemaría Escrivá Obras
266

Učedníci, píše sv. Jan, nevěděli, že je to on. Ježíš se jich zeptal: "Dítky, nemáte něco k jídlu?" (Jan 21, 4—5) Tato rodinná scéna s Kristem mě naplňuje velikou radostí. Že to říká právě Ježíš, on Bůh! On, který má už oslavené tělo! Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete. "Hodili ji tedy, a nemohli ji už ani utáhnout pro množství ryb (Jan 21,6). Nyní začínají cosi tušit a chápat. Vzpomínají na to, co tolikrát slyšeli z Mistrových úst: rybáři lidí, apoštolové. A chápou, že všechno je možné, protože rybolov řídí on.

Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: Pán je to! (Jan 21,7) Láska je to, která vidí na dálku. Láska je ta první, která chápe tyto jemnosti. Onen mladý apoštol s velkou láskou, kterou cítí k Ježíši, protože ho miluje se vší čistotou a něžností nezkaženého srdce, zvolá: Pán je to!

Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty - byl totiž oblečen jen nalehko - a skočil do moře (Jan 21,7). Petr má víru. A odvážně se vrhá do vody. Když budeme mít Janovu lásku a Petrovu víru, kam až můžeme dojít?

Duše patří Bohu

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další