Josemaría Escrivá Obras
256

Křesťanské povolání, to, že nás osobně Pán volá, nás vede k tomu, abychom se s ním identifikovali. Nesmíme však zapomínat, že přišel na zem, aby spasil všechny lidi, protože chce, aby se všichni lidé zachránili (1 Tim 2,4). Neexistuje žádná lidská duše, o kterou by se Kristus nezajímal. Každou duši přece vykoupil svou krví (srov. 1 Petr 1,18—19).

Při rozjímání o těchto pravdách mě napadá onen rozhovor mezi apoštoly a jejich Mistrem ve chvíli před zázračným rozmnožením chlebů. Za Ježíšem přisel velký zástup lidí. Náš Pán pozdvihl oči a zeptal se Filipa: Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli? (Jan 6,5) Filip rychle počítá a pak odpoví: Za dvě stě denárů chleba jim nestačí, aby se na každého aspoň něco dostalo (Jan 6,7). Tolik peněz nemají: musí si nějak pomoci sami. Jeden z jeho učedníků - Ondřej, bratr Šimona Petra - mu řekl: Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale co to je pro tolik lidí? (Jan 6,8—9).

Kvas a těsto

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další