Josemaría Escrivá Obras
Opus Dei

Opus Dei bylo založeno v Madridu ve Španělsku dne 2. října 1928 svatým Josemaríou Escrivá. V roce 1982 ho papež Jan Pavel II ustanovil jako osobní prelaturu mezinárodního rozsahu apoštolskou konstitucí Ut sit. Plné jméno je Prelatura Svatého Kříže a Opus Dei.

Osobní prelatury jsou právní struktury, předvídané Druhým vatikánským koncilem, které provádí specifickou apoštolskou činnost: v případě Opus Dei je to šíření hlubokého povědomí o všeobecném povolání ke svatosti a apoštolátu ve všech oblastech společnosti, a konkrétněji posvěcující hodnotu běžné práce.

"Máte opravdu velký ideál - řekl papež Jan Pavel II v roce 1979 - který byl již od počátku předvídán v teologii laiků, která charakterizovala církev koncilní a pokoncilní. To je poselství a spiritualita Opus Dei: žít spojeni s Bohem uprostřed světa, v každé situaci. Snažit se být lepšími s pomocí Boží milosti a hlásat Krista svědectvím svého života".

V současné době patří do prelatury více než 84.000 lidí, kněží a laici, ze všech pěti kontinentů.


Více informací