Josemaría Escrivá Obras
Nadace Studium - www.fundacion-studium.org

Nadace Studium byla založena v Madridu dne 6. dubna 2000. Jejím cílem je neziskově podporovat "vydávání a šíření všech druhů literárních děl, která přispívají k lidské a křesťanské formaci jednotlivců, stejně jako k organizovat nebo se účastnit kulturních aktivit, které mají stejný charakter tvorby a šíření lidských a duchovních hodnot."

Od ledna 2001, díky zániku Scriptor SA, vlastníka práv k dílům sv. Josemaríi Escrivá, nadace spravuje tato práva mimo Španělsko, ve všech jazycích, v nichž jsou tato díla zveřejněna.

Nadace Studium sídlí v Castello, 115-28006 v Madridu ([email protected]).Předsedou představenstva je Rafael Palomino Lozano a tajemníkem je Jesús María Minguez Fernández.

V průběhu posledních let nadace Studium obdržela řadu žádostí o zveřejnění díla svatého Josemaríi v různých jazycích. Většina z nich je z rozvojových zemí.

Obvykle pocházejí žádosti od osob oslovených čtením knih svatého Josemaríi. To se stalo v Arménii, Albánii, Srbsku a na Ukrajině.

Jinde, přebírají iniciativu místní vydavatelé, nebo biskupové, když poznají, jaká dobra tato díla působí na věřící jejich diecézí. To je případ biskupa arcidiecéze Kottayam pro oblast Malabar, syro-malabarského obřadu v Indii, který podporoval zveřejnění Křížové cesty a Cesty v jazyku Malayalam.

V letech 2004 a 2008 se díky štědrosti lidí, kteří spolupracují s touto nadací uskutečnilo více než dvě stě vydání knih svatého Josemaríi na celém světě. Nicméně, nadace i nadále potřebuje finanční podporu, aby mohla kladně reagovat na žádosti o vydání děl sv. Josemaríi v různých zemích světa.

Proto se patronátu nadace Studium zdálo vhodné poskytnout údaje o běžném účtu nadace, aby se dárcům usnadnil převod finančních prostředků a ušetřil jejich čas:Adresa:
Barclays Bank, SA
No Agency 41
José Ortega y Gasset, 25
28006 Madrid

Číslo účtu:
IBAN: ES86 2100 5525 0122 0014 1734
BIC (SWIFT): CAIXESBBXXX