Josemaría Escrivá Obras
• Bod 290: Svět na nás čeká. Ano, milujeme vášnivě tento svět....
• Bod 291: Pán nám ve své lásce prokázal velkou pozornost: do....
• Bod 292: Svět... — ”Tohle je na nás!“ řík....
• Bod 293: ”Je čas naděje a já žiji z tohoto pokladu. N....
• Bod 294: To nedefinovatelné, a přece tak příjemné kouzlo sv....
• Bod 295: Tvé povolání křesťana od tebe žádá být v Bohu a zá....
• Bod 296: Zdá se být nemyslitelné, že by člověk mohl žít šťa....
• Bod 297: Svět je studený, působí dojmem, že spí. — ča....
• Bod 298: Věrnost — služba Bohu a duším — kterou....
• Bod 299: Dobré dítě Boží musí být velmi lidské. Ale zase ne....
• Bod 300: Je těžké oslovit lidi pouze naší tichou prací spoč....
• Bod 301: Není pravda, že by bylo v rozporu být dobrým katol....
• Bod 302: Tvůj úkol občana a křesťana je tento: přispět k to....
• Bod 303: Boží dítě nemůže uplatňovat třídní hledisko, proto....
• Bod 304: Světští lidé usilují o to, aby duše co nejdříve zt....
• Bod 305: Jsou lidé, kteří prožijí v zatrpklosti celý den, V....
• Bod 306: Jako občan a křesťan zároveň ukaž svým chováním li....
• Bod 307: Základní omyl, kterého se musíš vyvarovat: myslet ....
• Bod 308: Náboženství nelze oddělit od života, ani v myšlení....
• Bod 309: Kdesi daleko na obzoru — se zdá, jako by se ....
• Bod 310: Nemůžeme sedět se založenýma rukama, zatímco pečli....
• Bod 311: Mnohé skutečnosti materiální, technické, ekonomick....
• Bod 312: Nechtěj ze světa dělat klášter, to by nebylo v poř....
• Bod 313: Jak je smutné smýšlet absolutisticky a nechápat sv....
• Bod 314: ”Kdo řekl, že k dosažení svatosti je třeba u....
• Bod 315: Miluj svou vlast: vlastenectví je křesťanská ctnos....
• Bod 316: Vlastenectví neznamená ospravedlňovat zločiny nebo....
• Bod 317: Apoštol Pavel mimo jiné napsal, že ”není roz....
• Bod 318: Už před mnoha lety jsem dospěl k jednomu poznatku,....
• Bod 319: Katolická církev je stále plná života a díky tomu ....
• Bod 320: Dnešní apoštol, který chce kráčet v Kristových šlé....
• Bod 321: Ty, který žiješ uprostřed světa, který jsi jedním ....
• Bod 322: Byl vydán edikt císaře Augusta, kterým se nařizuje....