Josemaría Escrivá Obras
• Bod 233: Svěřil ses mi, že některé scény z Ježíšova života ....
• Bod 234: Žádal jsi Pána, abys mohl kvůli němu něco vytrpět.....
• Bod 235: Nestěžuj si, jestliže trpíš. Brousí se jen ten kám....
• Bod 236: Ti, kdo zbaběle utíkají před utrpením, mají o čem ....
• Bod 237: Naříkáš si? ... a mně vysvětluješ, jako kdybys měl....
• Bod 238: Dovol mi, abych k tobě i nadále mluvil zcela důvěr....
• Bod 239: Nechápou tě?... On byl Pravda a Světlo, ale jeho v....
• Bod 240: Pro dítě Boží jsou protivenství a pomluvy, jako pr....
• Bod 241: Donášejí na tebe a pomlouvají tě... Pověst, co na ....
• Bod 242: Někdy ti nechtějí rozumět a jsou jako zaslepení.......
• Bod 243: Nestačí mít pravdu. Kromě toho je nutné umět ji pr....
• Bod 244: Jestliže chodíš do Mistrovy školy, nepřekvapí tě, ....
• Bod 245: Neublížils mu fyzicky... Avšak tolikrát jsi ho pře....
• Bod 246: Pronásledovatelé, aniž by to měli v úmyslu, posvěc....
• Bod 247: Na zemi se často oplácí pomluvou.....
• Bod 248: Jsou duše, které jako by byly nuceny vymýšlet si u....
• Bod 249: Oběť, oběť! — Je pravda, že následovat Ježíš....
• Bod 250: Kolik neurastenie a hysterie by zmizelo, kdyby se ....
• Bod 251: Nepřecházej lhostejně kolem cizí bolesti. Ta osoba....
• Bod 252: Představ si, že na světě neexistuje nic než Bůh a ....
• Bod 253: Někdy — svěřil se mi jeden nemocný, horlivý ....
• Bod 254: Jeho činnost omezovala nevyléčitelná choroba. Přes....
• Bod 255: Ježíš došel ke kříži poté, co se na něj připravova....
• Bod 256: Kříž je přítomen ve všem a přichází, když ho člově....
• Bod 257: Pán, věčný velekněz, žehná vždycky křížem.....
• Bod 258: ”Cor Mariae perdolentis, miserere nobis!R....