Josemaría Escrivá Obras
• Bod 181: Při jednom našem rozhovoru jsme si živě představov....
• Bod 182: Jaký soucit v tobě vzbuzuji!... Chtěl bys na ně za....
• Bod 183: Začal jsi s velkou horlivostí. Ale ta se pomaloučk....
• Bod 184: Poděkuj Pánu za to, jak ti — otcovsky i mate....
• Bod 185: Když apoštolsky pracuješ, můžeš si být jist, že se....
• Bod 186: Osoby nejrůznějších profesí z různých národů a ras....
• Bod 187: Dobře mě poslouchej a dej na mne: křesťanství je l....
• Bod 188: Přirozenost, upřímnost, radost: nezbytné podmínky ....
• Bod 189: Ježíš nemohl povolat prvních dvanáct prostěji: ....
• Bod 190: Apoštolská povolání jsou dílem Božím. Ale ty k nim....
• Bod 191: Když ti mluvím o ”apoštolátu přátelství̶....
• Bod 192: V apoštolátu přátelství a důvěry je prvním krokem ....
• Bod 193: Ti, kdo nalezli Krista, se nemohou uzavřít mezi se....
• Bod 194: Musíš být žhavým uhlíkem, který zapálí vše, čeho s....
• Bod 195: Kde je apoštolská horlivost, tam se vždycky najdou....
• Bod 196: Věř tomu, že také v tvém okolí je mnoho duší, kter....
• Bod 197: Neříkej mi, že usiluješ o opravdový vnitřní život,....
• Bod 198: Tahle cesta je velmi nesnadná, řekl ti. A když jsi....
• Bod 199: Že nemá čas? — Tím líp. Krista zajímají práv....
• Bod 200: Když si uvědomíš, že je mnoho lidí, kteří nevyužij....
• Bod 201: Nebuď překvapen a neztrácej odvahu proto, že ti vy....
• Bod 202: Pohoršují se nad tebou, protože mluvíš o odevzdání....
• Bod 203: Nedokážeš lidi zasáhnout, protože mluvíš jiným jaz....
• Bod 204: Váháš pustit se do rozhovoru o Bohu, o křesťanském....
• Bod 205: Vedls rozhovor s tím i oním, protože toužíš získáv....
• Bod 206: Chápu tvou svatou netrpělivost, ale zároveň musíš ....
• Bod 207: Víra je nezbytnou podmínkou apoštolátu; často je t....
• Bod 208: Dny opravdového jásotu: Jak by ne! Plní se Ježíšo....
• Bod 209: Musel jsem se usmát, protože ti velmi dobře rozumí....
• Bod 210: Občas, tváří v tvář spícím duším, člověka popadne ....
• Bod 211: Prohlubuj každým dnem apoštolskou dimenzi svého kř....
• Bod 212: ”Hominem non habeo“ — Nemám niko....
• Bod 213: Pomoz mi prosit o nové seslání Ducha svatého, kter....
• Bod 214: ”Jestliže někdo z těch, kdo mě následují, ne....
• Bod 215: Radlice, která orá a otvírá brázdu, nevidí ani sem....
• Bod 216: Po tom, co ses pevně rozhodl, činíš každý den něja....
• Bod 217: Povolání, Pane, víc povolání! Nezáleží mi na tom, ....
• Bod 218: Buď upřímný. Jestliže ti řeknou, že je ”bude....
• Bod 219: Tvůj úkol apoštola je velký a krásný. Přímo před t....
• Bod 220: Zdá se, že si vás vybírali každého osobně... říkal....
• Bod 221: Uvědom si, že se potřebuješ dobře připravit, abys ....
• Bod 222: Účinná rada pro tvého apoštolského ducha: konkrétn....
• Bod 223: Kristus očekává od tvé práce mnoho. Ale musíš jít ....
• Bod 224: Nelze tolerovat, abys ztrácel čas ”svými hlo....
• Bod 225: Apoštolát věrouky: takový bude vždycky tvůj apošto....
• Bod 226: Nádhera letnic spočívá v posvěcení mnoha různých c....
• Bod 227: Psal jsi mi: k naší skupině se připojil mladý chla....
• Bod 228: ”Stezkou spravedlivé nespokojenosti“ o....
• Bod 229: Učiteli: kéž bys toužil po tom, aby tvoji žáci v k....
• Bod 230: Touha ”učit“ a ”učit celým srdce....
• Bod 231: Líbí se mi heslo: ”Každý putující ať jde svo....
• Bod 232: Jak neobyčejně poučený je každý úryvek z Nového zá....