Josemaría Escrivá Obras
• Bod 125: Ne všichni se mohou stát bohatými, moudrými, slavn....
• Bod 126: Být věrný Bohu vyžaduje boj. Boj tělo na tělo, muž....
• Bod 127: Tvá zkouška, to nepopírám, je dost tvrdá: musíš st....
• Bod 128: Dnes nestačí dobří mužové a ženy. — Ostatně ....
• Bod 129: Svatost ani skutečná touha jí dosáhnout nepřipoušt....
• Bod 130: Někteří se chovají během svého života tak, jako by....
• Bod 131: Jakou touhu reformovat mají mnozí! Nebylo by lepší....
• Bod 132: Brodíš se v pokušeních, vydáváš se v nebezpečí, za....
• Bod 133: Po začátečním nadšení přišlo váhání, rozpaky, obav....
• Bod 134: Je třeba živit v našich duších opravdovou hrůzu z ....
• Bod 135: Jestliže představivost kypí všude kolem tebe, budo....
• Bod 136: Nebuď mi tak hloupě naivní a nemysli si, že musíš ....
• Bod 137: S pokušením neveď dialog. Dovol, abych ti to zopak....
• Bod 138: Nemáš žádnou omluvu. Vina je pouze na tobě. Jestli....
• Bod 139: Mnoho bolí Pána nevědomost tolika mužů a tolika že....
• Bod 140: Nahoru a zase dolů. Máš hodně, příliš mnoho výkyvů....
• Bod 141: Protože musíš nutně, dříve či později, narazit na ....
• Bod 142: Jestliže opravdu bojuješ, potřebuješ zpytovat svěd....
• Bod 143: Jako mnozí spěchají položit ”základní kámen&....
• Bod 144: Když se jedná o to ”skoncovat“, pak ne....
• Bod 145: Doporučuji ti, aby ses někdy pokusil vrátit se... ....
• Bod 146: Jak se chceš dostat z tohoto stavu vlažnosti a pol....
• Bod 147: Jaká ztráta času a jak úzké lidské vidění, když vš....
• Bod 148: Měj při zpytování svědomí ”barbarskou upřímn....
• Bod 149: Musím tě varovat před jedním trikem ”satanáš....
• Bod 150: Jak málo chytrý mi připadá ďábel!, řekl jsi mi. Ne....
• Bod 151: Slyšel jsem při jisté příležitosti, že ve velkých ....
• Bod 152: Otevřel jsi upřímně své srdce svému duchovnímu vůd....
• Bod 153: Uznávám: chováš se slušně... Dovol však, abych byl....
• Bod 154: Děláš-li hlouposti, jsi-li vnitřně i navenek lehko....
• Bod 155: Často mi připadá, že mnozí lidé maskují svou zatvr....
• Bod 156: Jeden z paradoxů duchovní cesty: duše, jejíž stav ....
• Bod 157: Občas si vymyslíš ”problémy“, protože ....
• Bod 158: Uvědomuješ si se stále větší naléhavostí, že je nu....
• Bod 159: Zmatky? Buď upřímný a přiznej, že dáváš přednost b....
• Bod 160: ”Beatus vir qui suffert tentationem...“....
• Bod 161: ”Nunc coepi!“ — Teď začínám! je ....
• Bod 162: Bolelo tě v duši, když ti řekli, že to, co hledáš,....
• Bod 163: Nevíš, jestli to,, co se tě zmocnilo, je fyzická s....
• Bod 164: Mohl bych se chovat lépe, být rozhodnější, rozdáva....
• Bod 165: Vykládals mi rozšafně a přitom nejistě: jedni jdou....
• Bod 166: V tvém životě jsou dvě věci, které spolu neladí: r....
• Bod 167: Dej náhradu za čas, který jsi ztratil tím, že jsi ....
• Bod 168: Ukázal jsi své minulé ubohosti — plné hnisu ....
• Bod 169: Velice dobré výsledky přináší, když se vážné věci ....
• Bod 170: Obrať se nyní, když se ještě cítíš mlád... Jak těž....
• Bod 171: ”Felix culpa!“, zpívá církev... Šťastn....
• Bod 172: Je to možné — ptáš se poté, co jsi odmítl po....
• Bod 173: Shrnu ti tvou diagnózu: stále znovu padám a zase v....
• Bod 174: Jsi zahanben před Bohem i před ostatními. Odhalil ....
• Bod 175: Máš velké přání znovu obnovit a potvrdit poznání, ....
• Bod 176: Obnovit neznamená oslabit.....
• Bod 177: Dny duchovního cvičení. Usebranost, abys poznal Bo....
• Bod 178: Ať se neopakuje to z minulého roku. — Jaké b....
• Bod 179: Dny ticha a intenzívní milosti... Modlitba tváří v....
• Bod 180: ”Auxilium christianorum!“ — R....