Josemaría Escrivá Obras
• Bod 96: Nebuďte úzkoprsé duše, muži nebo ženy nezralí, krá....
• Bod 97: Odvaha není neopatrnost ani nepromyšlená smělost a....
• Bod 98: Rozhodl ses, veden spíše rozumem. Zápal a nadšení ....
• Bod 99: Nedávno jsem četl jedno přísloví, které je v někte....
• Bod 100: Nejsem správný apoštol. Jsem ustrašený. — N....
• Bod 101: Těžkosti způsobily, že ses zalekl a stal se ”....
• Bod 102: Strach? Je vlastní těm, kdo vědí, že jednají špatn....
• Bod 103: Je velmi mnoho křesťanů, kteří by byli apoštoly.......
• Bod 104: Je nás hodně; s pomocí Boží můžeme zasáhnout všech....
• Bod 105: Když nás hryže svědomí proto, že jsme přestali děl....
• Bod 106: Nezapomínejme na to, že při plnění Boží vůle na ná....
• Bod 107: Když se pracuje pro rozšíření nějakého apoštolskéh....
• Bod 108: Jsi příliš opatrný nebo příliš málo nadpřirozený a....
• Bod 109: Některé způsoby jednání jsou tak opatrnické, až js....
• Bod 110: Přesvědč se o tom, že když se pracuje pro Boha, ne....
• Bod 111: Tvoje víra se příliš málo projevuje skutky: řeklo ....
• Bod 112: Klid! Odvahu! Rozdrť těmito ctnostmi pátou kolonu....
• Bod 113: Ujistil jsi mě, že chceš bojovat bez oddechu. A te....
• Bod 114: Do práce na nadpřirozeném díle se nezapojuješ prot....
• Bod 115: Někdy uvažuji o tom, že několik málo nepřátel Boha....
• Bod 116: Když jsme spolu hovořili, tvrdil, že z té špeluňky....
• Bod 117: Chápu nadpřirozenou i lidskou radost člověka, kter....
• Bod 118: Modli se směle a s odvahou, a Pán tě promění: z pe....
• Bod 119: Problémy, které tě dříve srážely k zemi a zdály se....
• Bod 120: ”Nepomáhejte tolik Duchu svatému!“ řík....
• Bod 121: Když vidím u mnoha mužů a žen tolik zbabělosti a t....
• Bod 122: Nacházíš se ve zvláštním rozpoložení: Na jedné str....
• Bod 123: Viděls? S Ním jsi to dokázal! Nad čím žasneš? R....
• Bod 124: Chceš žít plný svaté odvahy, abys dosáhl toho, že ....