Josemaría Escrivá Obras
• Bod 945: Kdybychom my křesťané žili opravdu podle naší víry....
• Bod 946: Plně odpovědný se budeš cítit tehdy, až pochopíš, ....
• Bod 947: Kéž by sis zvykl starat se denně o ostatní s takov....
• Bod 948: Myšlenka, která ti pomůže v těžkých chvílích: čím ....
• Bod 949: Nebuď ”teoretik“: to naše životy promě....
• Bod 950: Staré si právem zaslouží úctu a vděčnost. Poučit s....
• Bod 951: Nezlob se: nezodpovědné chování mnohdy svědčí spíš....
• Bod 952: Jsi ve velkém nebezpečí, smířit se s tím, že budeš....
• Bod 953: Tvá touha, aby celé lidstvo poznalo Krista se mně ....
• Bod 954: Chovej se tak, jako by na tobě, výlučně na tobě, z....
• Bod 955: Poslyš: svaté věci, když se vidí svatě, když se ži....
• Bod 956: Nemůžeš se smířit s tím, že bys žil — říkáš ....
• Bod 957: Nejsvětější Trojice ti dává svou milost a doufá, ž....
• Bod 958: Pro tebe, kdo máš nějaký velký problém. — Je....
• Bod 959: Když matky — dobré matky — berou své d....
• Bod 960: ”Custos, quid de nocte!“ — Stráž....
• Bod 961: Na rubu ”ztraceného“ povolání nebo záp....
• Bod 962: Jestliže opravdu miluješ svou Vlast — a jsem....
• Bod 963: Kdyby čas byl pouze zlato..., mohl bys ho snad ztr....
• Bod 964: Pán obrátil Petra — který ho třikrát zapřel ....
• Bod 965: Mají za to, že jménem lásky je třeba jednat taktně....
• Bod 966: Nelze umožnit obrácení jedné duše za cenu zkažení ....
• Bod 967: Kdyby někdo připustil, aby se mezi beránky pásli i....
• Bod 968: Když průměrní lidé, průměrného rozumu i průměrného....
• Bod 969: Není rozumné dosazovat úplně neznámé lidi na důlež....
• Bod 970: Máš určité postavení a řídíš se tím, co řeknou lid....
• Bod 971: Ty, jenž zaujímáš odpovědné místo, připomeň si při....
• Bod 972: Základní pravidlo dobré vlády: rozdělit odpovědnos....
• Bod 973: Při řešení různých záležitostí se snaž nepřehánět ....
• Bod 974: Pevnost řetězu je dána jeho nejslabším článkem.....
• Bod 975: Neříkej o žádném ze svých podřízených: nestojí za ....
• Bod 976: Vzdaluj od sebe touhu po poctách, soustřeď se naop....
• Bod 977: V hodině, kdy všichni pohrdají křížem, je Panna po....