Josemaría Escrivá Obras
• Bod 927: Uvědom si, že tvůj apoštolát spočívá v šíření dobr....
• Bod 928: Pro tebe, mladého člověka, který se právě pustil n....
• Bod 929: Nezapomeň na to, že tím lépe přesvědčíme, čím více....
• Bod 930: ”Svíce se nerozsvěcuje, aby se dávala pod kb....
• Bod 931: Překvapivě často mají lidé ve jménu svobody strach....
• Bod 932: Měj se na pozoru před šiřiteli pomluv a urážek, kt....
• Bod 933: Sektáři povykují proti tomu, co nazývají ”ná....
• Bod 934: Neděs se, ani se nepodivuj zatvrzelosti některých ....
• Bod 935: Jak je smutné, že se z různých příčin spojují R....
• Bod 936: V určitých prostředích, především mezi intelektuál....
• Bod 937: Že je katolicismus starý, a proto nepřijatelný?.......
• Bod 938: Nelze tolerovat, aby někdo, třeba s dobrým úmyslem....
• Bod 939: Křesťanská propaganda nepotřebuje vyvolávat rozepř....
• Bod 940: Křesťanství je ”neobyčejné“, nepřizpůs....
• Bod 941: Někteří nevědí o Bohu nic..., protože o Něm nikdy ....
• Bod 942: Když se ti nebude dostávat inteligence, žádej o sv....
• Bod 943: Věř mi, že apoštolát, katecheze obyčejně musí být ....
• Bod 944: Uteč se pod ochranu Panny, Matka dobré rady, aby t....