Josemaría Escrivá Obras
• Bod 875: Opravdový křesťan je stále připraven objevit se př....
• Bod 876: Tváří v tvář smrti — klid! Takového tě chci ....
• Bod 877: Byl to doktor práv a filosofie, ucházel se o profe....
• Bod 878: Všechno se dá zařídit, kromě smrti... A smrt zaříd....
• Bod 879: Smrt přijde — a bude neúprosná. Proto —....
• Bod 880: Až budeš myslet na smrt, i přes své hříchy neměj s....
• Bod 881: ”Non habemus hic manentem civitatem“ &....
• Bod 882: Čas je náš poklad, ”peníze“ na zakoupe....
• Bod 883: Našels útěchu v pomyšlení na to, že život znamená ....
• Bod 884: Jeden můj přítel kněz myslel při své práci stále n....
• Bod 885: Nedělej mi ze smrti žádnou tragedii! Protože jí ne....
• Bod 886: Všechno na této zemi je jen hrstka popela. Mysli n....
• Bod 887: V tom spočívala velká revoluce křesťanství: proměn....
• Bod 888: Strašný bude soud nad těmi, kdo — přestože d....
• Bod 889: Očistec je milosrdenství Boží, aby očistil ty, kdo....
• Bod 890: Pouze peklo je trestem za hřích. Smrt a soud jsou ....
• Bod 891: Jestliže tě někdy zneklidňuje myšlenka na naši ses....
• Bod 892: Když se v tomto životě narazí na hořkou nespravedl....
• Bod 893: Jak spokojeně musí člověk umírat, potom co naplnil....
• Bod 894: Modli se za to, aby nikdo z nás Pána nezklamal. &#....
• Bod 895: Myšlenka na smrt ti pomůže pěstovat ctnost lásky, ....
• Bod 896: Jedna duše, toužící po Bohu, říkávala: naštěstí my....
• Bod 897: Ta zpráva mě donutila zamyslet se: ročně umírá pad....
• Bod 898: S tělem a duší vystoupila do nebes naše Matka. Opa....