Josemaría Escrivá Obras
• Bod 795: To, co je třeba k dosažení štěstí, není pohodlný ž....
• Bod 796: Po dvaceti stoletích musíme prohlásit s plnou jist....
• Bod 797: Milovat je... nemít na srdci nic než jedinou myšle....
• Bod 798: Ještě nemiluješ Pána jako lakomec své bohatství, j....
• Bod 799: Zakřič to na Něho silně, vždyť tento křik je křike....
• Bod 800: Nepochybuj o tom, že srdce bylo stvořeno k tomu, a....
• Bod 801: Neexistuje lidštější srdce než srdce člověka, kter....
• Bod 802: Když lidé mají velmi malé srdce, zdá se, jako by u....
• Bod 803: Musíš se řídit každý den při jednání s těmi, kdo t....
• Bod 804: Bez falešné pokory říkal jeden náš přítel: ”....
• Bod 805: Odpouštět. Odpouštět z celé duše a beze stopy poms....
• Bod 806: Velice ses zastyděl nad málo křesťanskou poznámkou....
• Bod 807: Vyhni se taktně všemu, co by mohlo ranit srdce ost....
• Bod 808: Proč si mezi deseti způsoby, jak říci ”ne....
• Bod 809: Podívej: Musíme milovat Boha nejen svým srdcem, al....
• Bod 810: Bolí mě, když ti, kdo se odevzdali Bohu jednají a ....
• Bod 811: Kdosi srovnával srdce s mlýnem, který pohání vítr ....
• Bod 812: Ďábel — otec lži a oběť své pýchy — se....
• Bod 813: Díky, můj Ježíši, za to, že jsi ze sebe chtěl uděl....
• Bod 814: Pros Ježíše, aby ti dal lásku jako očistnou hranic....
• Bod 815: Viděl jsi velice jasně své povolání — milova....
• Bod 816: ”Přišel jsem“ — tak se vyjadřuje....
• Bod 817: Srdce! Občas, aniž bychom se tomu mohli vyhnout, n....
• Bod 818: Navštěvujeme-li často Pána, prospívá to jak víře t....
• Bod 819: Láska mohutní také sebezáporem a umrtvováním.....
• Bod 820: Kdybys měl velké srdce a trochu víc upřímnosti, ne....
• Bod 821: Jestliže se rozzlobíš — občas je to povinnos....
• Bod 822: Kárat?... Mnohdy je to nutné. Ale tak, že učíš dru....
• Bod 823: Když je třeba pokárat, musí se jednat jasně a lask....
• Bod 824: Cítíš se být držitelem dobra a absolutní pravdy, a....
• Bod 825: Miluj dobré lidi, protože oni milují Krista... ....
• Bod 826: Setkání s lidmi z oné země — tak vzdálené od....
• Bod 827: Chudí — říkal onen náš přítel — jsou m....
• Bod 828: Vložíme-li do přátelství lásku Boží, tento cit se ....
• Bod 829: Tato situace tě pálí: Kristus se k tobě přiblížil,....
• Bod 830: Navykni si vkládat své ubohé srdce do sladkého a N....