Josemaría Escrivá Obras
• Bod 727: Když ti bude zatěžko prokázat nějakou laskavost či....
• Bod 728: Žije se tak chvatně, že křesťanská láska se stala ....
• Bod 729: Lidé — tak tomu bylo v dějinách vždycky R....
• Bod 730: Smysl přátelství jsi pochopil, když ses konečně za....
• Bod 731: Nemůžeš být pouze pasivní. Musíš se stát opravdový....
• Bod 732: Nadchl tě duch bratrství a družnosti, který jsi ne....
• Bod 733: Měl jsi veliké štěstí, že jsi potkal opravdové uči....
• Bod 734: Dobře o tom přemýšlej a zařiď se podle toho: osoby....
• Bod 735: Nestačí být dobrý, musí to také být vidět. Co bys ....
• Bod 736: Aby se vlažní rozhořeli, je třeba aby byli obklope....
• Bod 737: Povinnost být bratrem všech duší vyústí v to, že b....
• Bod 738: Jak ubohou duši mají ti, kdo žárlivě střeží svůj &....
• Bod 739: Plníš náročný životní úkol: časně vstáváš, modlíš ....
• Bod 740: Považuješ se za přítele, protože neřekneš o druhýc....
• Bod 741: Nejdřív se špatně zachováš... A dřív než někdo zar....
• Bod 742: Nebuď rozsévačem koukolu jako člověk, o kterém řík....
• Bod 743: Nezdá se mi, že by bylo křesťanské bratrství takov....
• Bod 744: Nemáš ani špetku nadpřirozeného vidění a v lidech ....
• Bod 745: Nelze zároveň milovat dokonale Boha a nechal se v ....
• Bod 746: Opravdové přátelství předpokládá také upřímné úsil....
• Bod 747: Nedovol nikdy, aby na cestě přátelství vyrostl ple....
• Bod 748: Pevné předsevzetí pro přátelství: nechovat se v my....
• Bod 749: Tvoje láska musí odpovídat a přizpůsobit se potřeb....
• Bod 750: Děti Boží! Stav, který nás přeměňuje v něco vyššíh....
• Bod 751: Jak se někdo může domnívat, že ti, kdo nemají naši....
• Bod 752: Přitažlivost tvého milého chování se musí rozšířit....
• Bod 753: Svým přátelstvím a svým učením — opravuji se....
• Bod 754: Zaznamenal jsem slova jednoho dělníka, který nadše....
• Bod 755: Někdy se snažíš ospravedlnit ujišťováním, že jsi r....
• Bod 756: Vlož velké nadpřirozené vidění do všech detailů sv....
• Bod 757: Žít lásku znamená respektovat mentalitu ostatních ....
• Bod 758: Že druhý je plný chyb? Dobrá... ale — nehled....
• Bod 759: Stěžuješ si, že nic nechápe... — Mám jistotu....
• Bod 760: Dobrá, připouštím to: ta osoba se chovala špatně, ....
• Bod 761: Jestliže se tvé přátelství sníží až k tomu, že se ....
• Bod 762: Opravdu se život, sám o sobě ubohý a nejistý, někd....
• Bod 763: Shovívavost je úměrná autoritě. Obyčejný soudce mu....
• Bod 764: Díky vám jsem spatřil Boha, který zapomněl na moje....
• Bod 765: Stálo tě hodně námahy pomalu odstraňovat a zapomín....
• Bod 766: ”Sto místo jednoho!“... Jak sis vzpomí....
• Bod 767: Kolik strachů a kolik nebezpečí může rozptýlit opr....
• Bod 768: Spěchej s naprostou důvěrou každý den k Nejsvětějš....