Josemaría Escrivá Obras
• Bod 648: Víc dosáhne ten, kdo doráží zblízka... Proto se př....
• Bod 649: Rád přirovnávám vnitřní život k oblečení, ke svate....
• Bod 650: Jsem zvědav, kdy si konečně uvědomíš, že tvoje jed....
• Bod 651: Někdy dopustíš, aby se tvůj špatný charakter, kter....
• Bod 652: ”Iesus Christus, perfectus Deus, perfectus H....
• Bod 653: Lék na všechno: osobní svatost! — Proto byli....
• Bod 654: Až dosud jsi nepochopil poselství, které my, křesť....
• Bod 655: Kolik nových věcí jsi odhalil! — Nicméně obč....
• Bod 656: K pochopení ”věcí Božích“ se dospívá s....
• Bod 657: Pro tvé denní zpytování: nechal jsem uplynout něja....
• Bod 658: Nemusíme si nic namlouvat... — Bůh není něja....
• Bod 659: Kdybys žil s vědomím přítomnosti Boží, kolika R....
• Bod 660: Jak budeš žít přítomnost Boží, jestliže se jenom r....
• Bod 661: Je možné, že tě vyděsí tohle slovo: meditace. R....
• Bod 662: Jediný prostředek jak poznat Ježíše: být s ním v k....
• Bod 663: Jestli jsi dost houževnatý na to, aby ses denně zú....
• Bod 664: Co je největší člověk nebo největší pozemská pocta....
• Bod 665: Chvíle denní meditace — přátelského spojení ....
• Bod 666: Zamilovaní si neumějí říci sbohem: stále se vyprov....
• Bod 667: Neviděl jsi, jak se krášlí, aby vypadali dobře a z....
• Bod 668: Milost působí obyčejně jako příroda: po stupních. ....
• Bod 669: Odpovídat na božskou milost — ptáš se —....
• Bod 670: ”Mám plnou hlavu nejrůznějších záležitostí v....
• Bod 671: ”Zůstaň s námi, neboť se připozdívá...“....
• Bod 672: Číst si každý den několik minut z Nového zákona, j....
• Bod 673: Dříve ses hodně ”bavil“... — A n....
• Bod 674: Pozor: mluv vždy upřímně! Snaž se, aby ses —....
• Bod 675: Zvykni si se vším se svěřovat Bohu.....
• Bod 676: Nepozoruješ, jak jemně a citlivě dokáží mnozí z tv....
• Bod 677: Pán vložil do tvé duše dobré sémě. A k zasetí toho....
• Bod 678: Jak šťastné jsou omilostněné duše, které když slyš....
• Bod 679: Znovu jsi cítil Krista velmi blízko. — A zno....
• Bod 680: Přibliž se více k Pánu... ještě víc! — Až se....
• Bod 681: Každým dnem se ti zdá, že jsi víc ponořen v Boha......
• Bod 682: Jestliže jsi až dosud, předtím než jsi ho potkal, ....
• Bod 683: Když člověk žije vnitřním životem, pak se v protiv....
• Bod 684: ”Toto je mé tělo“, a Ježíš se obětoval....
• Bod 685: Jestliže by proto, aby tebe osvobodili, zavřeli do....
• Bod 686: Ježíš zůstal ve svaté hostii kvůli nám!: aby pobýv....
• Bod 687: Viděls už někdy tu scénu? — Nějaký seržant n....
• Bod 688: Začal jsi Ho denně navštěvovat... — Neudivuj....
• Bod 689: Ať nechybí každodenní ”Ježíši, miluji těR....
• Bod 690: Nezdravíme se snad a nejednáme srdečně se všemi mi....
• Bod 691: Měj intenzívní úctu k naší Matce. Ona umí pozorně ....
• Bod 692: Bez pomoci naší Matky, jak vytrváme v denním boji?....
• Bod 693: Anděl strážný nás stále doprovází jako korunní svě....
• Bod 694: Tvoje přijímání byla velmi chladná: věnoval jsi Pá....
• Bod 695: Až budeš mít srdce zcela vyprahlé a nebudeš vědět,....