Josemaría Escrivá Obras
• Bod 608: Před těmi, kdo redukují náboženství na soubor záka....
• Bod 609: Nepracuj v apoštolském díle tak, že bys měl před o....
• Bod 610: Až tě skutečně prodchne křesťanský duch, všechno t....
• Bod 611: Jestliže člověku nejde o to vykonat veliké, vpravd....
• Bod 612: Až budeš opravdově pracovat pro Pána, tvoje největ....
• Bod 613: V této Boží hodině, v hodině přebývání na tomto sv....
• Bod 614: Dáváš v sázku život, jde-li o čest... dávej v sázk....
• Bod 615: Díky obcování svatých se můžeš sjednotit se svými ....
• Bod 616: Líbil se mi tvůj zápal. Nedostatek materiálních pr....
• Bod 617: Dostaly se ti do rukou dvě knihy v ruštině a ty js....
• Bod 618: K čemu je student, který nestuduje?....
• Bod 619: Až se ti bude zdát příliš obtížné studovat, nabídn....
• Bod 620: Jestliže ztrácíš celé hodiny a dny, jestliže jen t....
• Bod 621: Že je těžké neztrácet čas? — To připouštím......
• Bod 622: Uvědomuješ si, co je za tím být nebo nebýt osobou ....
• Bod 623: Jsou dva způsoby, jak se dostat nahoru: jeden R....
• Bod 624: Neříkej mi, že žiješ s tváří obrácenou k Bohu, jes....
• Bod 625: Ctižádostivci, kteří mají jen své malé a ubohé oso....
• Bod 626: Dychtíš po jednom: aby ses co nejdříve vypracoval,....
• Bod 627: Bojuj rozhodně proti falešné pokoře — měl by....
• Bod 628: Nech svoji duši, ať se stravuje touhou... Touhou p....
• Bod 629: Jestliže tě Pán nazval ”přítelem“, mus....
• Bod 630: Zapomeň na sebe... Ať tvoje ctižádost je ctižádost....
• Bod 631: Uprostřed jásotu slavnosti, v Káně pouze Maria upo....