Josemaría Escrivá Obras
• Bod 340: Důsledkem věrnosti je jistota, že kráčím po přímé ....
• Bod 341: Svěřil ses mi, že Bůh tě v určitých chvílích naplň....
• Bod 342: Sůl země. — Náš Pán řekl, že jeho učedníci &....
• Bod 343: Celý se chvěji vždy, když čtu onu pasáž z druhého ....
• Bod 344: Myslím, že na mnoho okamžiků dějin, které by si ďá....
• Bod 345: Veliký objev!: něco, čemu jsi rozuměl jen napolovi....
• Bod 346: Věrnost vyžaduje hlad po vzdělání. Veden upřímnou ....
• Bod 347: ”Chtěl bych“ — píšeš mi — ....
• Bod 348: Je pravda, že někteří lidé se nadchnou, ale pozděj....
• Bod 349: Pro tebe, nerozhodného a váhavého, opisuji z jedno....
• Bod 350: Tvůj život je služba, služba s naprostou a bezpodm....
• Bod 351: Nikdy nebudu sdílet, ani na poli asketickém ani na....
• Bod 352: Bolí tě, když vidíš, že někteří lidé mají ve zvyku....
• Bod 353: Každým dnem musíš růst ve věrnosti církvi, papeži,....
• Bod 354: Máš velkou touhu milovat církev: tím větší, čím ví....
• Bod 355: Ti, kdo nechtějí pochopit, že víra vyžaduje službu....
• Bod 356: Kéž bys nikdy neupadl do omylu ztotožňovat mystick....
• Bod 357: Nechápu tě, když mi říkáš, že v otázkách morálky a....
• Bod 358: Nedělej nikdy ústupky, pokud jde o učení církve. &....
• Bod 359: Souhlasím s tebou, že se vyskytují upřímně věřící ....
• Bod 360: Zdá se to paradoxní, ale nezřídka se stává, že ti,....
• Bod 361: Jsi unaven bojem. Je ti odporné tvé okolí, v němž ....
• Bod 362: Ať věrní nic nedělají! přejí si nevěrní.....
• Bod 363: Varuj se všech forem sektářství, které se staví pr....
• Bod 364: Opravdová jednota nemůže vzniknout na základě nový....
• Bod 365: Zůstal jsi velmi zamyšlený, když jsi slyšel tato m....
• Bod 366: Vytrvat znamená nepolevit v lásce, ”per Ipsu....
• Bod 367: Může se stát, že mezi katolíky se najdou i tací, k....
• Bod 368: Je pravda, že my, děti Boží, nemáme sloužit Pánu, ....
• Bod 369: Uběhlo už dvacet století, ale ta scéna se každoden....
• Bod 370: Vždycky jsem byl přesvědčen o tom, že nedostatek v....
• Bod 371: Obrať své oči k Panně a dívej se, jak žije ctnost ....