Josemaría Escrivá Obras
• Bod 899: Dar jazyků, schopnost předávat vědu o Bohu: nezbyt....
• Bod 900: Nauč se říkat ne, aniž bys zbytečně zranil, aniž b....
• Bod 901: Obtěžuje tě, že trvám sále stejně na týchž základn....
• Bod 902: Zvykni si mluvit srdečně o všem a o všech: zvláště....
• Bod 903: Jeden chlapec, který před nedávnem začal žít v užš....
• Bod 904: O kněžích Kristových se nemá mluvit jinak než poch....
• Bod 905: Lež má mnoho podob: vyhýbavost, pletichaření, poml....
• Bod 906: Není důvod, aby ses nechal ovlivnit tím či oním ro....
• Bod 907: Pomlouvají. A pak se oni sami postarají, aby ti ně....
• Bod 908: Nestarej se o protivenství a o různé řeči: dozajis....
• Bod 909: Pomlouvat, říkají, je velmi lidské. — Odvěti....
• Bod 910: Nechtěl jsi tomu věřit, ale před očividným faktem ....
• Bod 911: Protože neumíš — nebo nechceš — napodo....
• Bod 912: Pomlouvání je dcera závisti a závist útočiště nepl....
• Bod 913: Jsou lidé, kteří když nezpůsobují škodu nebo nenič....
• Bod 914: Někdy si myslím, že pomlouvači jsou jako malí ulič....
• Bod 915: ”Pitomosti!“, komentuješ pohrdavě. &#....
• Bod 916: Pomlouvači odpověz: Však já si o tom promluvím s t....
• Bod 917: Jeden současný autor napsal: ”Pomlouvání je ....
• Bod 918: Vždycky se vyvaruj stížností, kritiky, šeptandy.......
• Bod 919: Ty, který máš velkou pravomoc, bys byl neopatrný, ....
• Bod 920: Tvůj postoj k pomluvě musí být tento: Za prvé prom....
• Bod 921: Hlavním městem — říkal jeden člověk, unavený....
• Bod 922: Kritiky zaměřené proti dílům apoštolátu se nesou o....
• Bod 923: Pro přikázání své víry možná nemůžeš vyžadovat sym....
• Bod 924: Ti lidé, kteří před tebou mluvili špatně o onom vě....
• Bod 925: Určité poznámky mohou zranit jen ty, jichž se opra....
• Bod 926: Nejsvětější Trojice korunovala naši Matku. —....