Josemaría Escrivá Obras
• Bod 696: Vyrvat z kořenů sebelásku a zasadit na její místo ....
• Bod 697: I když tvrdíš, že ho následuješ, tak či onak se st....
• Bod 698: Neuznali to, co ty nazýváš svým ”právem̶....
• Bod 699: Jsi plný sebe, sebe, sebe... — A nebudeš uži....
• Bod 700: Jak se snažíš následovat Krista, když kroužíš pouz....
• Bod 701: Netrpělivá a nezvládnutá starost o profesionální v....
• Bod 702: Jako nadutí a pyšní se projevují všichni ti, kdo z....
• Bod 703: Pýcha dříve či později pokoří i před tváří ostatní....
• Bod 704: Z domýšlivosti nebo z pouhé ješitnosti mnozí podpo....
• Bod 705: Funkce, hodnosti... Nahoře nebo dole? Co ti na tom....
• Bod 706: Mluvíš, kritizuješ... zdá se že bez tebe se nic ne....
• Bod 707: Jestliže se dobrý přítel láskyplně a s ohledem na ....
• Bod 708: Zlomyslný, podezřívavý, komplikovaný, nedůvěřivý, ....
• Bod 709: Trápí tě samota, stěžuješ si, všechno tě obtěžuje.....
• Bod 710: Vždycky se snažíš, aby si tě před druhými všímali!....
• Bod 711: Proč si představuješ, že všechno, co ti říkají, ří....
• Bod 712: Dokud budeš přesvědčen o tom, že ostatní musejí bý....
• Bod 713: Opovrhuj vychloubáním. — Zavrhni ješitnost. ....
• Bod 714: Jak nešťastní jsou pyšní lidé! Trpí pro tisíc malý....
• Bod 715: Myslíš si, že ostatním nikdy nebylo dvacet? Myslíš....
• Bod 716: Pokud jde o ideologii, jsi velmi katolický. Prostř....
• Bod 717: ”Tenhle světec“ — říkal jeden čl....
• Bod 718: Ať vidí mé dobré skutky!... Ale nevšímáš si, že se....
• Bod 719: ”Mně samotnému, s obdivem, jehož jsem hoden.....
• Bod 720: Nikdy nezaujímej sebevědomý postoj k věcem církve,....
• Bod 721: Je nediskrétní, dětinské a hloupé rozplývat se nad....
• Bod 722: Snaž se, aby tvůj dobrý úmysl byl vždycky doprováz....
• Bod 723: Neztrácej odvahu před svými omyly: jednej. —....
• Bod 724: Jestliže jsi padl, zvedni se s větší nadějí... Pou....
• Bod 725: ”Nejsme k ničemu.“ — Pesimistick....
• Bod 726: Zamyslel jsem se nad tvrdou, ale pravdivou větou j....