Josemaría Escrivá Obras
• Bod 567: Konal jsi svou modlitbu před krucifixem a učinil j....
• Bod 568: Mnohokrát je pravda tak nepravděpodobná! ... přede....
• Bod 569: Jestliže tě obtěžuje, když ti říkají pravdu, tak......
• Bod 570: Tvrdíš, že máš velkou úctu k pravdě... Proto se te....
• Bod 571: Nechovej se jako hlupák? Nikdy není fanatismus cht....
• Bod 572: Je snadné, to se stávalo také za časů Ježíše Krist....
• Bod 573: Prosím tě, neopouštěj svůj úkol, nevzdaluj se ze s....
• Bod 574: Setkáš se s lidmi, které pro jejich tupou paličato....
• Bod 575: Někteří neslyší — nepřejí si slyšet — ....
• Bod 576: Pro mnoho lidí pochopení, které vyžadují od ostatn....
• Bod 577: Nemohu věřit v tvou pravdivost, jestliže necítíš n....
• Bod 578: Proč se díváš, posloucháš, čteš a mluvíš se špatný....
• Bod 579: Když není přímost v tom, kdo čte, je těžké, aby ob....
• Bod 580: Sektář nevidí ve všem, co dělají ostatní nic jinéh....
• Bod 581: Bylo mi líto jednoho člověka v řídící funkci. Tuši....
• Bod 582: Splnil jsi svou povinnost?... Byl tvůj úmysl čistý....
• Bod 583: Ptali se tě — zkoumavě —, zda posuzuje....
• Bod 584: Vysvětlils mu své ideály a své jisté, pevné chován....
• Bod 585: Za co se považují, že chtějí experimentovat?... Pr....
• Bod 586: Je ti jich líto... S naprostým nedostatkem odvahy ....
• Bod 587: Že jich dost pomlouvá a haní určité apoštolské díl....
• Bod 588: I na tom nejkrásnějším a nejslibnějším žitném poli....
• Bod 589: Pro tebe, kterýs mne ujišťoval, že chceš mít citli....
• Bod 590: Tvoje náchylnost — nazýváš ji otevřeností &#....
• Bod 591: Pomluva někdy působí škodu těm, kdo ji trpí... Ale....
• Bod 592: Proč je tolik pomlouvačů?, ptáš se zarmoucen... &#....
• Bod 593: Když pomlouvaná oběť trpí mlčky, ”kati“....
• Bod 594: Existuje mnoho způsobů jak něco vypátrat. S trocho....
• Bod 595: Říkal s lítostí, že tihle lidé nemají Kristovu int....
• Bod 596: V tomto případě, stejně jako v tolika jiných, lidé....
• Bod 597: Je smutné jak si lidé, kteří ani příliš nestojí o ....
• Bod 598: Pohodlnější než bádat je psát proti těm, kdo bádaj....
• Bod 599: ”Není to jasné, není to jasné“, namíta....
• Bod 600: Nerad zraňuješ, vytváříš rozdělení, jednáš netoler....
• Bod 601: Bůh ve své spravedlnosti a milosrdenství, které js....
• Bod 602: Říkáš pravdu napůl a s tolika možnými interpretace....
• Bod 603: Pochybnost — na poli vědy i cizí pověsti ....
• Bod 604: Připomínáš mi Piláta: ”Quod scripsi, scripso....
• Bod 605: Jednat v souladu se svými vlastními rozhodnutími j....
• Bod 606: Nepleť si svatou nesmlouvavost s umíněnou paličato....
• Bod 607: ”Sancta Maria, Sedes Sapientiae“ ̵....