Josemaría Escrivá Obras
• Bod 482: Práce je prvotní povolání člověka, je to Boží pože....
• Bod 483: Studia, práce: nevyhnutelné povinnosti každého kře....
• Bod 484: Prosím Boha, aby ti sloužilo za příklad také Ježíš....
• Bod 485: Třiatřicet Ježíšových let! ... třicet bylo let tic....
• Bod 486: Jeden chlapec mi napsal: ”Můj ideál je tak v....
• Bod 487: Před Bohem není žádné zaměstnání samo o sobě ani v....
• Bod 488: Hrdinství práce je v tom, dovést každý úkol až do ....
• Bod 489: Zdůrazňuji: v prostotě tvé všední práce, v monotón....
• Bod 490: Říkáš mi, že ti moc pomáhá tahle myšlenka: od dob ....
• Bod 491: Máš i profesionální povolání, které tě ”žene....
• Bod 492: Aby bylo možno věci dokončovat, musí se s nimi zač....
• Bod 493: Nemůže se posvětit práce, která by z lidského hled....
• Bod 494: Zanedbávat detaily, může být totéž jako pracovat b....
• Bod 495: Ptal ses mne, co můžeš nabídnout Pánu. — Nem....
• Bod 496: Misie vždy aktuální a hrdinská pro každého křesťan....
• Bod 497: Pracujme, a pracujme hodně a dobře, aniž bychom za....
• Bod 498: Píšeš mi v kuchyni, vedle sporáku. Začíná se stmív....
• Bod 499: Tvrdíš, že pomalu chápeš, co to znamená ”kně....
• Bod 500: Když ses vrátil ke svým každodenním úkolům, neubrá....
• Bod 501: V Písmu čteme ”Stultorum infinitus est numer....
• Bod 502: Je důležité, abys tvrdě pracoval, abys přiložil ru....
• Bod 503: Promiň mi mou neodbytnost: nástroj, prostředek, se....
• Bod 504: Vždycky je to stejné: ten, kdo pracuje, ať je jeho....
• Bod 505: Překážky?... — Někdy skutečně jsou. — ....
• Bod 506: Vyvíjíš neúnavnou činnost. Ale nepostupuješ spořád....
• Bod 507: Abys ubral důležitosti práci druhého, bručel jsi: ....
• Bod 508: Pán má právo — a každý z nás povinnost ̵....
• Bod 509: Je ti jasné, že práce je naléhavá a že jedna minut....
• Bod 510: Smutek a neklid jsou přímo úměrné ztracenému času.....
• Bod 511: Starosti?... — Já nemám starosti — řek....
• Bod 512: Procházíš kritickou etapou: neurčitý strach, nesná....
• Bod 513: Až budeš rozdělovat svůj čas, mysli také na to, k ....
• Bod 514: Vždycky jsem chápal odpočinek jako vzdálení se od ....
• Bod 515: Teď, když máš mnoho věcí na práci, zmizely všechny....
• Bod 516: Střelné modlitby neochromují práci, podobně jako b....
• Bod 517: Posvěcovat vlastní práci není nějaký přelud, ale p....
• Bod 518: Práce se ti zdá nevděčná, zvláště když pozoruješ, ....
• Bod 519: Pracovat s radostí není totéž jako pracovat ”....
• Bod 520: Někteří se v práci nechají ovlivňovat svými předsu....
• Bod 521: Děsíš se nesnází a stahuješ se do sebe. Víš, jaký ....
• Bod 522: Studente, věnuj se s apoštolským duchem svým knihá....
• Bod 523: Máš bitevního koně, který se jmenuje studium: dává....
• Bod 524: Mít chuť studovat je snadnější než studovat, ale t....
• Bod 525: Jestliže víš, že studium je apoštolát, ale studuje....
• Bod 526: Je třeba studovat... Ale to nestačí. Čím může dru....
• Bod 527: Poté, co jsem poznal mnoho hrdinných životů, proži....
• Bod 528: Až pochopíš ideál bratrské práce pro Krista, budeš....
• Bod 529: Svatost je složena z mnoha hrdinství. Proto v prác....
• Bod 530: Zcela mě přesvědčil jeden kněz, náš přítel. Vypráv....
• Bod 531: Polož si na svůj pracovní stůl, do místnosti, do s....