Josemaría Escrivá Obras
0

Nech mne, příteli čtenáři,

abych vzal tvou duši

a dal jí pozorovat ctnosti člověka:

milost působí na přirozenost.

Ale nezapomeň,

že moje úvahy,

byť by se ti zdály velmi lidské,

protože jsem je napsal — a dokonce žil —

pro tebe a pro sebe s pohledem upřeným na Boha,

nutně musí být kněžské.

Kéž by tyto stránky sloužily k užitku

— tak o to žádám našeho Pána —,

aby nás učinily lepšími

a pohnuly nás, abychom zanechali v tomto životě

svými díly

úrodnou brázdu.


  Další