Josemaría Escrivá Obras
9

S křížem na ramenou se Ježíš ubírá cestou na Kalvárii, místo, které se hebrejsky jmenuje Golgota. (srov. Jan 19,17) – A zadržují jakéhosi Šimona pocházejícího z Kyrény, který se vrací z pole, a vkládají naň kříž, aby jej nesl místo Ježíše. (Lk 23, 26)

Splnila se slova Izajášova (53, 12): Cum sceleratis reputatus est – dal se přičíst ke zločincům – poněvadž s ním byli vedeni na popravu ještě další dva zločinci, aby zemřeli spolu s ním. (Lk 23, 32)

Jestli chce někdo jít za mnou a následovat mě… Můj malý příteli: Zarmouceni prožíváme umučení Pána našeho Ježíše Krista. – Pohleď, s jakou láskou objímá kříž. – Uč se od něho. Ježíš nese kříž za tebe: Ty nes kříž za Ježíše.

Ale nevláčej ho za sebou… Nes ho kolmo, protože pak už tvůj kříž nebude ledajakým křížem, ale… svatým Křížem. Nestav se ke kříži rezignovaně. Rezignace není příliš velkomyslné slovo. Miluj kříž. Až ho budeš doopravdy milovat, tvůj kříž bude… křížem bez kříže.

Pak se jistě, jako On, setkáš na cestě s Marií.

Předchozí Další