Josemaría Escrivá Obras
8

Konečně je uspokojena nedočkavá touha našeho Krále po utrpení.

– Odvedli mého Pána do dvora soudní budovy a svolali tam celou četu. (Mk 15, 16) – Hrubá soldateska obnažila jeho nejčistší tělo. – Starým a ušpiněným šarlatovým kusem látky přikryli Ježíše. – Třtinová hůl jako žezlo v jeho pravé ruce…

Trnová koruna, zaražená údery kladiv, z něho udělala krále, terč všech posměšných vtipů… Ave Rex Judæ orum! Buď zdráv, židovský králi! (Mk 15, 18) A údery zraňují jeho hlavu. A políčkují ho… a plivají na něho.

Korunovaný trním a oblečený do purpurových cárů je Ježíš představen židovskému národu: Ecce homo! – Ejhle, člověk. A znovu velekněží a jejich služebníci pozvedli hlas a křičí: Ukřižuj ho! Ukřižuj ho! (Jan 19, 5–6)

Ty a já, nekorunovali jsme ho opakovaně trním, políčkovali ho a plivali na něj?

Už nikdy víc, Ježíši, už nikdy víc… A pevné a jasné předsevzetí zakončí těchto deset zdrávasů!

Předchozí Další