Josemaría Escrivá Obras
23

Můj příteli, vyjevil jsem ti něco z mého tajemství. Je teď na tobě, abys s Boží pomocí objevil zbytek. Odvahu tedy. Buď věrný.

Staň se malým. Pán se skrývá před pyšnými a zjevuje poklady své milosti pokorným.

Až se budeš touto cestou sám ubírat, neměj strach, pokud ti mimovolně uniknou smělé a dětinské city a slova. Tak to má Ježíš rád. Maria tě k tomu povzbuzuje. Budeš-li se modlit růženec tímto způsobem, naučíš se dobře modlit.

Předchozí