Josemaría Escrivá Obras
2

Nyní, můj malý příteli, ses už naučil, jak si máš počínat. – Připoj se s radostí k Josefovi a přesvaté Panně Marii… a zaposlouchej se do tradic domu Davidova:

Uslyšíš o Alžbětě a Zachariášovi, dojme tě Josefova ryzí láska a při každé zmínce o děťátku, které se má narodit v Betlémě, se tvé srdce mocně rozbuší…

Kráčíme spěšně k horám do městečka kmene Judova. (Lk 1, 39)

Došli jsme. Je to ten dům, ve kterém se narodí Jan Křtitel. Alžběta radostně zdraví matku svého Spasitele: Požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého! Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně? (Lk 1, 42–43)

Ještě nenarozený Křtitel se radostně pohnul… (Lk 1, 41) Mariina pokora se přelévá do Magnificat – Velebí má duše Pána… A ty i já, kteří jsme – kteří jsme byli – pyšní, slibujeme, že budeme pokorní.

Předchozí Další