Josemaría Escrivá Obras
19

Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu! (Mk 1, 15)

Všechen lid přicházel k němu a on je učil. (Mk 2, 13)

Ježíš spatří na břehu lodě a do jedné z nich vstoupí. S jakou samozřejmostí vstupuje Ježíš do loďky každého z nás!

Až se přiblížíš k Pánu, pomysli na to, že je ti vždy nablízku, že je v tvém nitru: Regnum Dei intra vos est. (Lk 17, 21) Najdeš ho ve svém srdci.

Kristus musí kralovat především v naší duši. K tomu, aby ve mně kraloval, potřebuji hojnost jeho milosti: Jedině tak i poslední zabušení srdce, poslední výdech, skomírající pohled, to nejobyčejnější slovo, ta nejprostší myšlenka bude vyjadřovat slavné hosana na počest mého Krista Krále.

Duc in altum! — Zajeď na hlubinu! — Zavrhni pesimismus, který z tebe dělá zbabělce. Et laxate retia vestra in capturam! — A spusť sítě k lovení!

Měli bychom Ježíšovým slovům důvěřovat: Nasednout do loďky, chopit se vesel, napnout plachty a vyplout na moře světa, které nám Kristus předává jako dědictví.

Et regni ejus non erit finis. — A jeho království nebude mít konce!

Nenaplňuje tě radostí, že pracuješ pro takové království?

Prameny: Poznámky z kázání, 19–3–1960; 1–1–1973. Jít s Kristem, č. 181. Cesta, č. 792. Jít s Kristem, č. 159. Cesta, č. 906.

Předchozí Další