Josemaría Escrivá Obras
15

Celá jsi krásná, má milá, jsi bez poskvrny. – Jsi zavřenou zahradou, má sestro, snoubenko, zahradou zavřenou, zapečetěným pramenem. Veni, Coronaberis. – Pojď, budeš korunována! (srov. Pís 4, 7, 12 a 9)

Kdybychom ty a já měli tu moc, také bychom ji učinili královnou a paní veškerého tvorstva.

Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy. (Zjev 12, 1) Maria Panna, bez poskvrny, napravila pád Evin: A pošlapala svou neposkvrněnou patou hlavu pekelného draka. Dcera Boží, Matka Boží, Snoubenka Boží.

Otec, Syn i Duch svatý ji korunují za vládkyni vesmíru.

A jako v lenním holdu jí vzdávají poctu andělé… praotcové a proroci a apoštolové… a mučedníci a vyznavači a panny a všichni svatí… a všichni hříšníci a ty i já.

Předchozí Další