Josemaría Escrivá Obras
14

Assumpta est Maria in cæ lum: gaudent angeli! – Maria byla Bohem vzata do nebe s duší i tělem: Andělé se radují!

Tak pěje Církev. – A s tímto zvučným jásotem začínáme naše rozjímání tohoto desátku svatého růžence:

Matka Boží usnula. – Okolo jejího lože stojí dvanáct apoštolů. – Matěj zaujal místo Jidášovo.

A my, z milosti, kterou všichni respektují, stojíme rovněž po jejím boku.

Ale Ježíš chce mít svou matku s tělem i duší ve slávě. – A nebeský dvůr nasazuje všechny své možnosti a síly, aby Pannu Marii přijal a oslavil. – Ty a já – koneckonců děti – jsme se chytili za cíp jejího přenádherného modrého pláště, a tak můžeme lépe sledovat celý ten div.

Nejsvětější Trojice přijímá a naplňuje poctami Dceru, Matku a Nevěstu Boží… – A takový je majestát Panny Marie, že se andělé s úžasem ptají: Kdo je to?

Předchozí Další