Josemaría Escrivá Obras
11

Na sklonku sobotního dne Marie Magdaléna, Maria, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby šly pomazat mrtvé tělo Ježíšovo. – Druhého dne časně zrána po východu slunce přichází ke hrobu. (Mk 16, 1–2) A když vstoupí dovnitř, úžasem ustrnou, protože nenalézají Pánovo tělo. – Jinoch oděný v bílý šat jim říká: Nebojte se. Vím, že hledáte Ježíše Nazaretského: Non est hic, surrexit enim sicut dixit – Není tady, protože vstal z mrtvých, jak řekl. (srov. Mt 28, 5)

Vstal z mrtvých! – Ježíš vstal z mrtvých. Není v hrobě. – Život byl silnější než smrt.

Zjevil se své Nejsvětější Matce. – Zjevil se Marii Magdalské, šílené láskou. – Zjevil se Petrovi a ostatním apoštolům. – A tobě i mně, kteří jsme jeho učedníky a jsme ještě šílenější než Magdaléna: Co všechno jsme mu pověděli!

Ať nikdy neumřeme hříchem: Ať je naše duchovní zmrtvýchvstání věčné. – A před koncem desátku jsi zlíbal rány jeho nohou… a já, odvážnější, protože jsem více dítětem, jsem vtiskl své rty do otevřené rány v jeho boku.

Předchozí Další