Josemaría Escrivá Obras
• Bod 588: Napodobuj svatou Pannu, neboť pouze dokonalé pozná....
• Bod 589: Jsem přesvědčen, že mladý apoštol Jan zůstal po bo....
• Bod 590: Nikdy nedosáhneme skutečné radosti nadpřirozené an....
• Bod 591: Dáváme—li se upřímně ostatním, odměňuje nás ....
• Bod 592: Naše ponížení, náš ústup a stažení se, naše zmizen....
• Bod 593: Upřímná pokora: Co může znepokojit toho, kdo s pot....
• Bod 594: Můj Ježíši! Všechno mé je tvé, protože tvé je mé a....
• Bod 595: Jsi schopen snášet ponižování, která po tobě Bůh ž....
• Bod 596: Pýcha překáží lásce. Vyprošuj si denně u Pána pro ....
• Bod 597: Může být něco protivnějšího než dítě hrající si na....
• Bod 598: Jistě, můžeš být zatracen. Jsi přesvědčen, že se t....
• Bod 599: Jak náročné je žít v pokoře, vždyť podle lidové kř....
• Bod 600: Starat se o děti a vychovávat je, pečovat s láskou....
• Bod 601: Předsevzetí: Nebude—li to skutečně nutné, ni....
• Bod 602: Poděkuj Ježíši za jistotu, kterou ti dává. Není to....
• Bod 603: Kdybych se choval jinak, kdybych ovládl svou povah....
• Bod 604: Touha po nápravě, kterou vkládá Bůh Otec do tvé du....
• Bod 605: Nevíš, zda jsi postoupil kupředu ani o kolik jsi p....
• Bod 606: Řekni mu: ”Ježíši, nevidím ani jednu čerstvo....
• Bod 607: Dobře jsem ti rozuměl, když jsi dodal: ”Rozh....
• Bod 608: Pokorná a radostná chvála Mariina Magnificat
• Bod 609: Bohu je velmi milé, když uznáme jeho dobrotu tak, ....
• Bod 610: Lidé se snaží k výkonu své práce využívat vhodné n....
• Bod 611: Vynaložíme veškeré — velké i malé — ži....
• Bod 612: Ať se ocitneš kdekoliv, měj vždy na paměti, že Syn....
• Bod 613: Bůh má zcela mimořádné právo na to, abychom mu my,....
• Bod 614: Pán očekává, že jeho nástroje vykonají, co bude v ....
• Bod 615: Pochopil jsem, že každý Zdrávas, každý pozdrav věn....
• Bod 616: My křesťané musíme vést zcela obyčejný život: snaž....
• Bod 617: Přeji si z celého srdce, aby ti Bůh svou milostí, ....
• Bod 618: Ve službě Boží neexistují bezvýznamné funkce: všec....
• Bod 619: Což tě nenaplňuje radostí jistota, že se Bůh zajím....
• Bod 620: Dokaž znovu, že mu chceš skutečně patřit: ”P....
• Bod 621: Svatý růženec. Radosti, bolesti i sláva života sva....
• Bod 622: Křest nás činí fideles — věrnými. Tím....
• Bod 623: Bůh nedovoluje, aby byl člověk štědřejší než On. B....
• Bod 624: Neboj se být na sebe náročný. Mnoho duší tak činí ....
• Bod 625: Když přišly svaté ženy ke hrobu, zjistily, že je k....
• Bod 626: Přesvědč se, že nenaučíš—li se poslušnosti, ....
• Bod 627: Když dostaneš příkaz, ať nikdo neposlouchá lépe ne....
• Bod 628: Spokojí—li se vedoucí s tím, že někdo dělá z....
• Bod 629: Ať posloucháš, nebo přikazuješ, konej to vždy s ve....
• Bod 630: Chtěl bych - pomoz mi svou modlitbou -, abychom se....
• Bod 631: Přesvědč se, synu, že nejednota v církvi znamená s....
• Bod 632: Pros Boha, aby se ve svaté církvi, naší Matce, vše....
• Bod 633: Věrnost Svatému Otci s sebou přináší přesně určeno....
• Bod 634: Denně se z celého srdce modlím za to, aby nám Pán ....
• Bod 635: Zlomyslnost některých a nevědomost mnohých jsou ne....
• Bod 636: Musíme se snažit, aby ve všech intelektuálních obl....
• Bod 637: V práci s dušemi — a veškerá tvá činnost by ....
• Bod 638: Naše svatá Matka církev šíří ve své nesmírné lásce....
• Bod 639: Regnare Christum volumus! — Chceme, a....
• Bod 640: Každodenní práce v církvi se podobá velkému kusu t....
• Bod 641: Proč se nerozhodneš udělit bratrské napomenutí? Př....
• Bod 642: On do tebe vkládá důvěru, a proto tě přivedl do cí....
• Bod 643: Chceš být silný? Nejprve si tedy uvědom, že jsi ve....
• Bod 644: Dobře jsem porozuměl tvému důvěrnému sdělení: R....
• Bod 645: Jak velká je hodnota zbožnosti při svaté liturgii!....
• Bod 646: Nazýváš se křesťanem, musíš proto prožívat liturgi....
• Bod 647: Nabídni svou modlitbu, pokání i skutky k tomuto úč....
• Bod 648: Ptáš se mě, synu, co můžeš učinit pro to, abych by....
• Bod 649: Muž nebo žena Boží se zcela zjevně pozná podle mír....
• Bod 650: Nauč se oplácet kamenování oněch ubohých ”ne....
• Bod 651: Neznepokojuj se, připadá—li ti, že je tvá pr....
• Bod 652: I kdybys nebyl příliš osvícen během modlitby, kter....
• Bod 653: Před těžkostmi svého apoštolátu sis dodal odvahy n....
• Bod 654: Ve chvílích zkroušenosti... a také v okamžicích ús....
• Bod 655: Aquae multae non potuerunt exstinguere caritate....
• Bod 656: Pracuj až do konce, do samého konce! Synu, qui ....
• Bod 657: Ztratíme—li nadpřirozený pohled na události,....
• Bod 658: Každodenní Boží prozřetelnost je jeden nepřetržitý....
• Bod 659: Křesťanský optimismus není přesládlá radost ani li....
• Bod 660: Den vítězství a zmrtvýchvstání Páně je nezvratný. ....
• Bod 661: Hledáš—li Marii, musíš se nutně setka....
• Bod 662: Až se budeš chystat k apoštolské práci, snaž se o ....
• Bod 663: Synu, stojí za to být pokorným, poslušným, věrným,....
• Bod 664: Ve válce by byla statečnost vojáků, bojujících pro....
• Bod 665: Schopnost konat zázraky! Kolik mrtvých, ba dokonce....
• Bod 666: Snažíš se jednat na svou pěst, a tvá práce je zcel....
• Bod 667: Apoštol nemá jiný cíl než nechat jednat Pána a být....
• Bod 668: Také prvních dvanáct se stalo cizinci v zemích, kt....
• Bod 669: Naše účinné a věčné spoluvykupitelství může působi....
• Bod 670: Děti Boží musejí ve své apoštolské činnosti působi....
• Bod 671: Ježíš praví: ”Kdo poslouchá vás, poslouchá m....
• Bod 672: Jak obdivuhodně se hodí na děti Boží tato slova sv....
• Bod 673: Nikdy si nemůžeme přisuzovat moc Ježíše, který pro....
• Bod 674: Pán chtěl, abychom se s Ním stali spoluvykupiteli.....
• Bod 675: Pomůžeš—li mu, třeba s nějakou nicotností, j....
• Bod 676: Ježíš zemřel. Jeho tělo je mrtvé. Ony svaté ženy j....
• Bod 677: Maria, tvá Matka, tě povede k Lásce Ježíšově. A ta....