Josemaría Escrivá Obras
• Bod 216: S Boží milostí musíš začínat i uskutečňovat nemožn....
• Bod 217: Odmítej svůj pesimismus a netrp vedle sebe pesimis....
• Bod 218: Odlož lidskou opatrnost, která tě činí tak prozíra....
• Bod 219: Úkon víry: Proti Němu není možné nic. Ani proti je....
• Bod 220: Neztrácej odvahu, postupuj stále kupředu se svatou....
• Bod 221: Můj Bože, vždy přicházíš řešit skutečné potřeby.....
• Bod 222: Nevedeš si hůř. Jen máš nyní více světla pro pozná....
• Bod 223: Na cestě k osobní svatosti máme někdy dojem, že ne....
• Bod 224: Vnitřní vyprahlost není vlažnost. Vlažným člověkem....
• Bod 225: Ať ti nikdy nechybí ”svaté šibalství”.....
• Bod 226: Dnes jsi měl poprvé pocit, že ti jde všechno snadn....
• Bod 227: Obrať se na svatou Pannu Marii — Matku, Dcer....
• Bod 228: ”Naplň se vírou a jistotou!” praví Pán....
• Bod 229: Všechno vztahuji k tobě, můj Bože. Čím bych byl be....
• Bod 230: Dovol, abych ti dal vyzkoušenou radu: tvá modlitba....
• Bod 231: K Ježíši přivedou nemocného a Pán na něho pohlédne....
• Bod 232: Svými vlastními silami, synu, nedokážeš v nadpřiro....
• Bod 233: Vždy, když se modlíš, snaž se věřit jako nemocný z....
• Bod 234: Matko moje! Pozemské matky mají ve zvláštní oblibě....
• Bod 235: Chybí nám víra. V den, kdy budeme mít tuto ctnost ....
• Bod 236: Učiň pevné rozhodnutí — oddat se Ježíši Kris....
• Bod 237: Nikdy neztrácej odvahu, protože Pán je vždy ochote....
• Bod 238: ”Bůh buď pochválen,” říkal sis vždy po....
• Bod 239: Evangelista vypráví, že tři králové videntes st....
• Bod 240: Budeš—li doopravdy milovat Boží vůli, nepřes....
• Bod 241: Jestliže je výhled z tvého vnitřního života a z tv....
• Bod 242: Bát se něčeho nebo někoho, zvláště toho, kdo vede ....
• Bod 243: Nedojímá tě láskyplné slovo určené tvé matce? Naše....
• Bod 244: Ve chvílích vyčerpání a odporu k práci se obrať s ....
• Bod 245: Nejsou—li žádné těžkosti, naše úkoly postrád....
• Bod 246: Nechce se mi uvěřit, že člověk jako ty, který podl....
• Bod 247: Uděl mi milost, abych opustil všechno, co souvisí ....
• Bod 248: ”Když Herodes uslyšel, že přišel na svět Krá....
• Bod 249: Nejsi sám. Ty ani já se nemůžeme cítit osamělí, zv....
• Bod 250: Až se ti bude zdát, že tě Pán opouští, nebuď smutn....
• Bod 251: Říkal jsi mi: ”Připadám si neschopný nejen p....
• Bod 252: Pane Ježíši, dej mi Kříž bez Šimona z Kyrény! Říká....
• Bod 253: Neztratím—li tebe, žádné trápení pro mě nebu....
• Bod 254: Ježíš nikomu neodpírá své slovo, které uzdravuje, ....
• Bod 255: Neočekávej od lidí potlesk za svou práci. Ba co ví....
• Bod 256: Objeví—li se ”hory” překážek, ne....
• Bod 257: Když ti tvůj apoštolát připadá neplodný, přepadají....
• Bod 258: Jak krásná je modlitba určená k častému opakování,....
• Bod 259: Opatření, která přijímají některé vlády proto, aby....
• Bod 260: Jediným řešením je láska. Svatý apoštol Jan napsal....
• Bod 261: Bůh je s tebou. Ve tvé duši ve stavu milosti sídlí....
• Bod 262: Musíš se neustále modlit, neustále. Musíš cítit p....
• Bod 263: Ať je tvá modlitba vždy opravdovým a upřímným vzýv....
• Bod 264: Pán tě přivedl do církve a prostřednictvím křtu sv....
• Bod 265: Vzdávej neustále díky Ježíšovi, protože skrze něho....
• Bod 266: Cítíme—li, že jsme opravdovými dětmi našeho ....
• Bod 267: Jeden kněz, když podával svaté přijímání, zatoužil....
• Bod 268: Nechť tvá víra ve svatou eucharistii dosáhne obříc....
• Bod 269: Jak krásné je naše křesťanské povolání — dět....
• Bod 270: Dej, sešli mi, Pane, takovou lásku, jakou si přeje....
• Bod 271: Jednoho rána jsi chtěl zahnat stín smutku, který t....
• Bod 272: Pros svou Matku Marii, svatého Josefa a svého andě....
• Bod 273: Buď si jist: máme za Matku samotnou Matku Boží, ne....
• Bod 274: Ježíš se narodil v betlémské jeskyni, jak praví Pí....
• Bod 275: Pán, který visí na Kříži, praví: ”Trpím prot....
• Bod 276: Je pravda, že ty ze sebe nedáváš nic, ve tvé duši ....
• Bod 277: Praktikuj ctnost naděje tím, že s vytrvalostí R....
• Bod 278: Pokud v tvém každodenním boji, skládajícím se obvy....
• Bod 279: Přemýšlej o tom, protože je to tak: jak dobrý je P....
• Bod 280: Sám víš, že ti nebude chybět milost Boží, protože ....
• Bod 281: Prosím Matku Boží, aby se na nás uměla, chtěla pou....
• Bod 282: Projevuj radostnou, sladkou a silnou lásku, nadpři....
• Bod 283: Synu, říkal jsem ti s jistotou, jsou mi známy R....
• Bod 284: ”Můj Bože, můj Bože! Všichni jsou stejně mil....
• Bod 285: Sluší se, aby Otec, Syn i Duch svatý korunovali Pa....