Josemaría Escrivá Obras
• Bod 286: Chci tě varovat před možnou potíží: před pokušením....
• Bod 287: Zjistíš—li, že z jakéhokoliv důvodu nemůžeš ....
• Bod 288: Říkal jsi mi dosud nejistě: ”Jak dobře se po....
• Bod 289: Kéž bys dokázal splnit své předsevzetí — nec....
• Bod 290: Radost, nadpřirozený i lidský optimismus jsou sluč....
• Bod 291: Uvědomuješ si zcela jasně, že tě Ježíš žádá o modl....
• Bod 292: Často opakuj: ”Ježíši, vloudí—li se ně....
• Bod 293: Hledej spojení s Bohem a naplň se nadějí - bezpečn....
• Bod 294: Takto probíhala tvá modlitba: ”Mé svízele mě....
• Bod 295: Kterýkoliv okamžik je vhodný k tomu, abychom učini....
• Bod 296: Nauč se chválit Otce, Syna i Ducha svatého. Nauč s....
• Bod 297: Jediným systémem, metodou, postupem, jediným způso....
• Bod 298: Můj Pán Ježíš má citlivější Srdce než všichni dobř....
• Bod 299: Jestliže obětavě zaséváš Lásku, Lásku také sklidíš....
• Bod 300: Dítě: neplaneš touhou působit tak, aby ho všichni ....
• Bod 301: Ježíš jako dítě, Ježíš jako dospívající. Líbíš se ....
• Bod 302: Pokaždé, když vejdu do kaple, řeknu Pánu — s....
• Bod 303: Jak úžasně působí svatá eucharistie na skutky a př....
• Bod 304: Nadchnou—li se někteří lidé pro kus chleba (....
• Bod 305: Milé dítě, zamilovaní lidé zde na zemi líbají květ....
• Bod 306: Choď často do kaple a říkej Ježíšovi: ”Porou....
• Bod 307: Modli se se stejnou jistotou jako žalmista: ”....
• Bod 308: Myslíš, že ti v životě někdo poděkuje za službu po....
• Bod 309: Přepadají tě pochybnosti a dobře vyhlížející pokuš....
• Bod 310: Většina lidí stěžujících si na osobní problémy, &#....
• Bod 311: Zdá se, že je klid. Ale nepřítel Boha nespí. Také....
• Bod 312: Svatost spočívá v boji, ve vědomí vlastních chyb a....
• Bod 313: Děkuji ti, Pane, vždyť když dopouštíš pokušení, dá....
• Bod 314: Neopouštěj mě, Pane! Vždyť vidíš, u jaké bezedné p....
• Bod 315: Nemůžeš žít v čistotě bez pomoci Boží. Bůh vyžaduj....
• Bod 316: Abys uchránil svou svatou čistotu, čistotu života,....
• Bod 317: Až pocítíš osten svého ubohého těla, které mnohdy ....
• Bod 318: Každý den se postav před Pána a řekni mu pomalu, s....
• Bod 319: Můj Pane Bože, jak snadné je vytrvat, víme—l....
• Bod 320: Dnes jsi ve své modlitbě potvrdil předsevzetí stát....
• Bod 321: Nebude—li se ti dostávat milosti, sám o sobě....
• Bod 322: Chceš se učit od Krista a brát si příklad z jeho ž....
• Bod 323: Ježíš dobře ví, co je správné... a já miluji a vžd....
• Bod 324: Opravdová víra se projevuje v pokoře. Dicebat ....
• Bod 325: Naloží—li na tebe Bůh břímě, dá ti k němu ta....
• Bod 326: Při zpytování svědomí vzývej Ducha svatého, abys l....
• Bod 327: Duchovní vedení. Nestav se proti tomu, aby v nadpř....
• Bod 328: Quomodo fiet istud quoniam virum non cognosco?<....
• Bod 329: Hloupé dítě pláče a kope, když ho milující matka p....
• Bod 330: Dítě, ubohý oslíku! Jestliže Pán s Láskou očistí t....
• Bod 331: Spolehni se na své Boží synovství. Bůh je Otec, tv....
• Bod 332: Radost je nutným důsledkem Božího synovství —....
• Bod 333: Svou vděčnost Bohu nejlépe dokážeme vroucí láskou ....
• Bod 334: Jsi jako chuďas, který se náhle dozví, že je králo....
• Bod 335: Dítě, příteli, řekni mu: ”Ježíši, protože ví....
• Bod 336: Ujišťoval si mě: ”Hodně jsem prosil naši Pan....
• Bod 337: ”Všechno mohu v Tom, který mi dává sílu.R....
• Bod 338: Jeden umělec toužící po zdokonalení zvolal nad svý....
• Bod 339: Nemůžeme žádat anděly, aby nás poslouchali. Jsme s....
• Bod 340: Nech se od Boha vést. Povede tě ”svou cestou....
• Bod 341: Pros ho vytrvale a beze strachu. Vzpomeň si na scé....
• Bod 342: Pracuješ—li pro Boha, máš mít, jak už jsem n....
• Bod 343: Nepostrádáš—li Boží přítomnost, bude ve tvém....
• Bod 344: Pro dítě Boží musí být každý den příležitostí k ob....
• Bod 345: Pospěš k Betlému, přistup k Dítěti, zatanči mu, ří....
• Bod 346: Dokažme Ježíšovi, že jsme dětmi. Co jen zakusí mal....
• Bod 347: Podle mé rady by ti nemělo být zatěžko dopouštět s....
• Bod 348: Až se staneš upřímným dítětem a dáš se cestou děts....
• Bod 349: Důvěřivá prosba malého dítěte: Pane, chtěl bych do....
• Bod 350: Dítě, přestaneš být dítětem, postaví—li se n....
• Bod 351: Nemusím Ježíše o nic žádat. Omezím se pouze na svo....
• Bod 352: Dítě, řekni Ježíši: ”Nespokojím se s ničím m....
• Bod 353: Jak dětinské řeči vedeš ke svému Pánu v modlitbě d....
• Bod 354: Musíš cítit naléhavou potřebu vidět sebe sama malé....
• Bod 355: Setrvej na své cestě, ať se děje cokoliv. Vytrvej ....
• Bod 356: První apoštolové byli u staré loďky a spravovali r....
• Bod 357: Soustavně a upřímně vyprávěj Pánu o své touze po s....
• Bod 358: Tvá modlitba musí být modlitbou Božího dítěte, a n....
• Bod 359: Řekni mu, dítě: ”Ach, Ježíši, nechci, aby se....
• Bod 360: Když jsi byl vyvolen a povolán Láskou Boží k násle....
• Bod 361: Dodej si odvahy... i když se ti kráčí obtížně. Což....
• Bod 362: Bůh tě nevytrhuje z tvého prostředí ani tě nevzdal....
• Bod 363: V Boží přítomnosti, s čelem opřeným o zem si uvědo....
• Bod 364: Kdy se konečně rozhodneš! Mnozí ve tvém okolí žij....
• Bod 365: ”Ach, Pane! Proč jsi vyhledal právě mne, kte....
• Bod 366: Ježíši, dej, aby ve tvé svaté církvi setrvali všic....
• Bod 367: Prosme Ježíše Krista, aby plody jeho spásy pronikl....
• Bod 368: Chceš znát tajemství svého štěstí? Oddaně služ ost....
• Bod 369: Jednáš—li, žiješ a láskyplně pracuješ tváří ....
• Bod 370: Nad takovým množstvím duší, které tě nás očekávají....
• Bod 371: Jedna apoštolská duše mu řekla: ”Ježíši, ty ....
• Bod 372: Setrváš—li na modlitbách s osobní vytrvalost....
• Bod 373: Pán si přeje, aby jeho děti rozsévaly po všech poc....
• Bod 374: Dílo vykoupení trvá ještě teď, v této chvíli a ty ....
• Bod 375: Být křesťanem ve světě neznamená uchýlit se do sam....
• Bod 376: Paní, Matko Boží a Matko moje, nechci ani náhodou,....