Josemaría Escrivá Obras
• Bod 1: Děti Boží. Nositelé jediného plamene, který je sch....
• Bod 2: Bůh je můj Otec! Rozjímáš—li o tom, nikdy ji....
• Bod 3: Můj Otče — obracej se na něj takto, s důvěro....
• Bod 4: Kristus, který vystoupil na Kříž s rozepjatými paž....
• Bod 5: S radostí spočíváme, Pane, ve Tvé zraněné dlani. S....
• Bod 6: Neměj strach, neznepokojuj se, nediv se ničemu ani....
• Bod 7: Nadešel nám den spásy, den věčnosti. Opět slyšíme ....
• Bod 8: Žij v blízkosti Krista! Musíš se stát další osobou....
• Bod 9: Pane, dej, ať jsou tvé děti jako rozpálené, žhavé ....
• Bod 10: Mysli na to, co říká Duch svatý, a naplň se úžasem....
• Bod 11: Jaký dluh máš vůči svému Bohu Otci! Dal ti život, ....
• Bod 12: Nevím, co se stává tobě..., ale musím ti svěřit sv....
• Bod 13: Dobře se dívej — na světě je mnoho mužů a že....
• Bod 14: Kristus trpěl za tebe a pro tebe, aby tě vytrhl z ....
• Bod 15: V této době plné násilí, brutální a divoké sexuali....
• Bod 16: Uvažuj často takto: Jsem katolík, syn církve Krist....
• Bod 17: Připomínejte všem — a zvláště těm otcům a ma....
• Bod 18: Věř mi:: Není ”obětí” pro rodiče, když....
• Bod 19: Poděkuj svým rodičům za to, že ti dali život, aby ....
• Bod 20: Ve tvém okolí je mnoho lidí, ty však nemáš právo s....
• Bod 21: Přikázání milovat rodiče je právem přirozeným i ji....
• Bod 22: Jak si žádá Mistr, ty musíš být uprostřed světa, k....
• Bod 23: Špinavá a zkažená rudozelená vlna se snaží zatopit....
• Bod 24: Mnozí se ptají, aby se ospravedlnili: ”Proč ....
• Bod 25: Staneš—li se druhým Kristem a budeš—li....
• Bod 26: Bolí mě pomyšlení, že po dvou tisíciletích je ve s....
• Bod 27: Vidím tvůj Kříž, můj Ježíši, a raduji se z tvé mil....
• Bod 28: Někdy se mluví o lásce — často jsem se o tom....
• Bod 29: Můj Pane, je možné, že bych viděl Kříž a nekřičel ....
• Bod 30: Naplň se úžasem nad velikostí Boží. Stal se Člověk....
• Bod 31: Pane Ježíši, posiluj naše duše, urovnej naši cestu....
• Bod 32: Přiblížit se ještě blíž k Bohu znamená být ochoten....
• Bod 33: Na co jsi pyšný? Vždyť vše, co tě podněcuje, pochá....
• Bod 34: Jakou úctu, jaký obdiv, jakou lásku jsme povinni c....
• Bod 35: Přání: Kéž bychom chtěli využívat všechny dny, kte....
• Bod 36: Přeji si, aby ses choval jako Petr a jako Jan, aby....
• Bod 37: Když velmi milujeme některého člověka, toužíme se ....
• Bod 38: Ti, kteří se domnívají, že my kněží zůstáváme sami....
• Bod 39: Připadám si jako ubohý ptáček, který si zvykl léta....
• Bod 40: Takto končil svou modlitbou jeden náš přítel: R....
• Bod 41: Pros Otce, Syna, Ducha svatého i svou Matku, abys ....
• Bod 42: Nepřej si pro sebe nic, dobrého ani špatného, přej....
• Bod 43: Je nutné přinášet Pánu oběť Ábelovu: obětovat mu m....
• Bod 44: Musíš se umět odevzdat a hořet před Bohem jako sví....
• Bod 45: Náš Pán, učitel Lásky, je žárlivý milovník, který ....
• Bod 46: Můj Pane, vím, že tě nepřijmu za svého Spasitele, ....
• Bod 47: Velmi jsi zvážněl, když jsem ti svěřil, že se mi p....
• Bod 48: Kéž by se o tobě mohlo říkat, že pro tvůj život je....
• Bod 49: Kterákoliv, i ta nejskrytější a nejméně významná p....
• Bod 50: Uvědom si zodpovědnost svého poslání, vždyť tě poz....
• Bod 51: Bůh tě očekává! Proto, ať jsi kdekoliv, musíš jej ....
• Bod 52: Napsal jsi: ”Slyšel jsem tě volat, můj Králi....
• Bod 53: Musíš mít vážnost, pevnost a smysl pro zodpovědnos....
• Bod 54: Těšíš se z vnitřní radosti a klidu, který bys za n....
• Bod 55: ”Jak je možné, že Kristus působí celých dvac....
• Bod 56: Pokora Ježíšova. Jak zahanbující je srovnání se mn....
• Bod 57: Přesladká Matko,... doveď nás až k šílenství, kter....