Josemaría Escrivá Obras
637

V práci s dušemi — a veškerá tvá činnost by měla být touto prací — se naplňuj vírou, nadějí a láskou, protože všechny těžkosti budou překonány.

Aby nás v této pravdě utvrdil, napsal žalmista: Et tu, Domine, deridebis eos: ad nihilum deduces omnes gentes — Ty však, Hospodine, se jim směješ: vymažeš je. Tato slova potvrzují, že non praevalebunt — nezvítězí nepřátelé Boží, nic nezmohou proti církvi ani jejím služebníkům, nástrojům Božím.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další