Josemaría Escrivá Obras
• Bod 12: Lux fulgebit hodie super nos, quia natus est no....
• Bod 13: Ježíš Kristus – doko....
• Bod 14: Božský smysl Ježí....
• Bod 15: Jako o každé jiné události v ....
• Bod 16: Chodil po zemi a konal jen dobro Vi....
• Bod 17: Pertransiit benefaciendo. Jak mohl Jež....
• Bod 18: O Vánocích pokaždé s radost&#....
• Bod 19: Naplnil Otcovu vůli Jsem si j....
• Bod 20: Vraťme se znovu k oné prostot....
• Bod 21: Připomenout křesťanovi, že....