Josemaría Escrivá Obras
98

Křesťan a dějiny lidstva

Křesťan si nemyslí, že má nárok na ryze osobní uspokojení. Už jsme viděli, že Pán vybízí všechny křesťany, aby byli solí a světlem světa. Svatý Petr opakuje tento příkaz a popisuje ho velmi jasně slovy ze Starého zákona: Vy však jste „rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid patřící Bohu jako vlastnictví, abyste rozhlašovali, jak veliké věci vykonal“ ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu (1 Petr 2,9).

Být křesťanem není něco vedlejšího, ale Bohem chtěná skutečnost, která zasahuje naše nejhlubší nitro a dává nám jasný pohled a rozhodnou vůli jednat tak, jak chce Bůh. Tak se učíme, že putování křesťana ve světě se musí proměnit v neustálou službu Bohu a bližnímu. Být křesťanem znamená jednat bez ohledu na malicherné cíle, diktované prestiží a ctižádostí, nebo na cíle, které se mohou považovat za vyšší, jako je například lidumilnost nebo soucit s bídou druhých; je to láska, která jde až do krajnosti, láska, kterou osvědčil Kristus, když za nás zemřel.

Některé životní postoje prozrazují neschopnost proniknout do Kristova tajemství. Tak je tornu například u těch, kteří v křesťanství vidí jen soubor pobožností nebo úkonů zbožnosti, ale nechápou, že zahrnuje situace všedního života, cit pro nouzi bližního a snahu o odstranění nespravedlností.

Zdá se mi, že lidé s tímto smýšlením ještě nepochopili, co to znamená, že se Boží Syn stal člověkem, že přijal tělo, duši a hlas člověka a sdílel s námi náš úděl do poslední zkoušky, to je do smrti. Mnozí snad na Krista bezděčně hledí jako na cizince mezi lidmi.

Jiní se naopak kloní k názoru, že, aby mohli být lidští, je třeba některé podstatné výpovědi křesťanské nauky zeslabit; jednají tak, jako by život modlitby, neustálé spojení s Bohem znamenalo utíkat před odpovědností a opouštět svět. Zapomínají, že právě Ježíš nám ukázal, kam až musí jít láska a služba. Jen když se pokusíme pochopit tajemství Boží lásky – lásky až k smrti –, budeme schopni žít zcela pro druhé a nenecháme se odradit potížemi a lhostejností.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další