Josemaría Escrivá Obras
70

Tyto příklady nejsou vymyšlené. Vím bezpečně, že každý člověk nebo každá jen trochu známá instituce by mohla uvést další příklady. V některých oblastech se rozšířil názor, že „veřejnost“, „lid“ nebo jaký použijete výraz, má právo znát a posoudit nejintimnější podrobnosti ze života druhých.

Dovolte mi zde velmi osobní poznámku: Víc než třicet let jsem říkal a psal, že Opus Dei nesleduje žádné časné politické cíle, že chce mezi lidmi všech ras, společenských vrstev a všech zemí šířit jen a jen spásné učení Kristovo a jeho uplatňování, že chce přispět k tomu, aby Bůh byl na zemi milován, aby tak bylo více pokoje a spravedlnosti mezi lidmi, kteří všichni jsou dětmi jednoho Otce.

Tisíce, ano miliony lidí na celém světě to pochopily, jiní – menšina – to, jak se zdá, z nejrůznějších důvodů pochopit nechtějí. I když srdcem stojím blíž k oné většině, ctím a miluji také ty druhé, neboť všichni mají svou důstojnost hodnou úcty, všichni jsou povoláni ke slávě Božích dětí.

Sektářská menšina však nejenže nechápe to, co já a mnozí jiní lidé milují, ale navíc vyžaduje vysvětlení a zdůvodnění, která jsou ovlivněna jejich vlastními, výlučně politickými kategoriemi způsobu myšlení – způsobu myšlení, který se uzavírá před nadpřirozenými věcmi a přihlíží jen k rovnováze a tlakům skupinových zájmů. Nedostanou-li tito lidé vysvětlení podle jejich vkusu, a proto mylné, podezírají člověka ze lži, přetvářky a nekalých plánů.

Dovolte, abych řekl otevřeně, že v těchto případech nejsem ani smutný, ani starostlivý; ano, dokonce mě to rozveseluje, kdybych mohl přehlédnout to, že je zde bližní urážen a páchán hřích, který volá do nebe. Pocházím z Aragonie, z onoho kraje Španělska, jehož obyvatelé mají pověst upřímných lidí: už ze své povahy mám upřímnost rád a pudově mám odpor ke všemu, co předpokládá tajnůstkářství. Vždy jsem se snažil říkat pravdu těm, kdo se nevhodně chovají, veřejně projevují drzost a nepřátelství a postrádají každou stopu lidskosti.

Často se mi vybavovalo, jak odpověděl farizeům slepý od narození, když se ho x-krát ptali, jak se ten div stal. Už jsem vám to řekl, ale jako byste to neslyšeli. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky? (Jan 9,27).

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další