Josemaría Escrivá Obras
38

Sancta Maria, Stella orientis

Skončit bych dnes chtěl několika slovy z evangelia: Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií (Mt 2,11). Naše Paní se neodlučuje od svého Syna. Mudrci nejsou přijati králem, který sedí na svém trůnu, ale dítětem v náručí jeho matky. Proto chceme prosit Boží Matku, která je také naší Matkou, aby nám připravila cestu k dokonalé lásce: Cor Mariae dulcissimum, iter para tutum! Nejsladší srdce Mariino, připrav bezpečnou cestu, po níž dojdeme ke Kristu.

Mudrci měli hvězdu, my máme Marii. Stella maris, Stella orientis, hvězdu mořskou, hvězdu jitřní. Dnes ji vzýváme: Svatá Maria, hvězdo mořská, hvězdo jitřní, pomoz svým dětem. Naše horlivost pro duše nesmí znát hranice, neboť z Kristovy lásky není nikdo vyloučen. Mudrci byli první z pohanů. Ale když jsme byli vykoupeni, už není Žid anebo Řek, už není otrok anebo člověk svobodný, už není muž anebo žena; všichni jste jeden v Kristu Ježíši (Gal 3, 28).

My křesťané nemůžeme myslet výlučně, nesmíme lidi rozdělovat a řadit do různých tříd. Mnoho jich přijde od východu i od západu (Mt 8,11). V Kristově srdci je místo pro všechny. Jeho ruce – znovu se podívejme do jeslí – jsou ruce dítěte. Ale jsou to tytéž ruce, které byly na kříži rozpřaženy, aby k sobě přitáhly všechny lidi (srov. Jan 12,32).

Poslední myšlenku věnujeme sv. Josefovi, tomuto spravedlivému muži, našemu přímluvci. Jako obvykle o něm není v této scéně Klanění tří králů ani zmínka. Představuji si ho usebraného v rozjímavé modlitbě, láskyplně ochraňujícího jednorozeného Božího Syna, který je svěřen jeho otcovské péči. S vnímavostí člověka, který nežije sám sobě, se svatý Josef velkoryse dává do tiché a účinné služby.

Mluvili jsme dnes o životě modlitby a o apoštolské horlivosti. Je tady nějaký lepší mistr než svatý Josef? Chcete-li, dám vám radu, kterou už léta opakuji: Ite ad Ioseph (Gn 41,55), jděte k Josefovi, obraťte se na Josefa. Ten vám ukáže konkrétní cesty, vedoucí k Ježíši, lidské a božské cesty, jak se k němu přiblížit. Jako on, tak také vy se pak brzy odvážíte vzít do náruče božské Dítě, které se nám narodilo, budete je líbat, odívat a pečovat o ně. Když se mudrci Ježíšovi poklonili, obětovali mu zlato, kadidlo a myrhu; Josef mu dal celé své mladé a milující srdce.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další