Josemaría Escrivá Obras
173

Napodobovat Marii

Naše Matka je nám vzorem, jak odpovídat na Boží milost, a když budeme rozjímat o jejím životě, Bůh nám dá světlo, abychom i my uměli posvěcovat svůj všední život. My křesťané myslíme na Pannu Marii během roku, o mariánských svátcích i během všedního dne. Jestliže se v okamžicích našeho každodenního života budeme snažit představit si, jak by se asi naše Matka postavila k úkolům, které máme vykonat, budeme se pomalu učit napodobovat ji, až se jí budeme podobat tak, jako se děti podobají své matce.

Napodobujme především její lásku. Láska není jen záležitostí citů, musí být patrná nejen ve slovech, ale především ve skutcích. Svatá Panna neřekla pouze své fiat, ale toto pevné a neodvolatelné rozhodnutí plnila v každém okamžiku svého života. A tak i my, až nás Boží láska přivede k poznání toho, co Bůh chce, musíme slíbit věrnost, oddanost, a to s opravdovostí. Protože ne každý, kdo mi říká: „Pane, Pane!“, vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce (Mt 7,21).

Dále bychom měli napodobovat její přirozenou i nadpřirozenou jemnost a takt. Ona je privilegovaným tvorem v dějinách spásy: v Marii Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi (Jan 1,14). Byla vnímavým svědkem, působícím v skrytu, neměla ráda chválu, protože nehledala vlastní slávu. Maria prožívá všechna tajemství dětství svého Syna, lze-li to tak nazvat, tajemství normální. V okamžiku velkých zázraků a provolávání slávy ze strany davů mizí. Když je v Jeruzalémě Kristus na oslíku provoláván za krále, Maria tam není. Ale objevuje se pod křížem, když všichni utíkají. Toto její chování svědčí o velikosti, hloubce a svatosti její duše.

Snažme se od ní naučit poslušnosti vůči Bohu, jemné kombinaci poslušné služebnosti a moudré autority. Maria nemá nic z onoho chování pošetilých panen, které sice poslouchají, avšak ztřeštěně. Naše Paní naslouchá pozorně tomu, co chce Bůh, uvažuje o tom, čemu nerozumí, ptá se na to, co neví. A potom naprosto odevzdaně plní Boží vůli: Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova! (Lk 1,38). Vidíte tu nádheru? Svatá Maria, učitelka všeho našeho počínání, nás nyní učí, že poslušnost vůči Bohu není žádné patolízalství, že nezotročuje svědomí, ale vede nás ke svobodě Božích dětí (srov. Řím 8,21).

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další