Josemaría Escrivá Obras
107

Rozjímání o Kristově životě

Každý z nás má usilovat o uskutečňování Kristovy lásky ve svém vlastním životě, ve svém okolí. Ale aby člověk byl ipse Christus (sám Kristus), je třeba brát si z něho příklad. Nestačí mít jakési povšechné povědomí o Kristově duchu, ale je třeba naučit se od něho přesným postojům a chování. A především je třeba rozjímat o jeho životě na této zemi, sledovat jeho stopa, a tak čerpat sílu, světlo, radost a pokoj.

Jestliže někoho opravdu milujeme, chceme se seznámit i s nejmenšími podrobnostmi jeho života a povahy, abychom se s ním mohli zcela ztotožnit. Proto musíme rozjímat o Kristově životě od jeho narození v jeslích až po jeho smrt a vzkříšení. V prvních letech svého kněžského působení jsem často dával jako dárek evangelium nebo jinou knihu, kde se vyprávělo o Ježíšově životě. Protože je třeba, abychom ho dobře poznali, abychom jej měli v hlavě i v srdci – tak, abychom ho mohli kdykoliv, aniž bychom k tomu potřebovali nějakou knihu, sledovat se zavřenýma očima jako ve filmu, aby v různých situacích našeho života nám přišly samy od sebe na mysl slova i skutky našeho Pána.

Tak se budeme cítit vtaženi do jeho života. Protože nejde jen o to na Ježíše myslet a představovat si různé výjevy z jeho života. Musíme je začít spoluprožívat, stát se jejich skutečnými spoluúčastníky. Musíme se snažit následovat Krista z takové blízkosti jako Panna Maria, jeho Matka, jako prvních dvanáct apoštolů, jako zbožné ženy, jako onen dav lidí, který ho obklopoval. Budeme-li takto jednat, Kristova slova proniknou až do naší duše a budou nás proměňovat. Protože Boží slovo je (plné) života a síly, ostřejší než každý dvojsečný meč: proniká až k rozdělení duše a ducha, kloubů a morku, a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a hnutími (Žid 4,12).

Chceme-li přivést k Pánu ostatní lidi, musíme vzít evangelium a rozjímat o Kristově lásce. Můžeme si povšimnout vrcholných scén umučení, protože, jak on sám řekl: Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí svůj život (Jan 15,13). Ale stejně tak můžeme rozjímat o celém jeho životě, o jeho chování k těm, s kterými se setkával.

Kristus, dokonalý Bůh a dokonalý člověk, se choval jako Bůh i jako člověk, aby přivedl lidi k víře ve spasení a aby jim ukázal Boží lásku. Bůh, mající porozumění pro člověka, na sebe bezvýhradně bere naši přirozenost, kromě hříchu.

Naplňuje mě velikou radostí, že Kristus chtěl být plně člověkem s lidským tělem. S dojetím rozjímám o úžasném Bohu, který miluje lidským srdcem.

Předchozí Zobrazit celou kapitolu Další