Josemaría Escrivá Obras
• Bod 208: Požehnaná budiž bolest. — Milovaná budiž bol....
• Bod 209: Apoštol nám vytyčuje úplný program, jak užitečně o....
• Bod 210: Odčiňování: to je cesta vedoucí k Životu.....
• Bod 211: Pokáním pohřbi své nedbalosti, urážky a hříchy do ....
• Bod 212: Ten Kristus, kterého vidíš, není Ježíš. — Je....
• Bod 213: Ježíš trpí, aby naplnil vůli Otce... A ty, který c....
• Bod 214: Řekni svému tělu: raději tě mám za otroka, než aby....
• Bod 215: Jak se lidé bojí odčiňování! Kdyby to, co dělají, ....
• Bod 216: Pláčeš? — Nestyď se za to. Plač: ano, i muži....
• Bod 217: Chci, abys byl na zemi šťastný. — A šťastný ....
• Bod 218: Jak krásné je ztratit život pro Život!....
• Bod 219: Když víš, že tyto bolesti — tělesné nebo duš....
• Bod 220: Nezanechává ti nahořklou příchuť v ústech ono přán....
• Bod 221: Jsme-li velkorysí v dobrovolném odčiňování, Ježíš ....
• Bod 222: Ať tvá vůle vyžaduje prostřednictvím odčiňování na....
• Bod 223: Jak malou cenu má pokání bez neustálého umrtvování....
• Bod 224: Bojíš se pokání?... Toho pokání, které ti pomůže z....
• Bod 225: Tvým největším nepřítelem jsi ty sám.....
• Bod 226: Jednej se svým tělem laskavě, ale ne laskavěji, ne....
• Bod 227: Když víš, že tvé tělo je tvým nepřítelem a nepříte....
• Bod 228: ”Hezké odpoledne,“ — řekli nám, ....
• Bod 229: S tebou, Ježíši, jak slastné je utrpení a jak záři....
• Bod 230: Trpíš! — Pohleď: Jeho Srdce není menší než t....
• Bod 231: Přísný půst je pokání Bohu velmi milé. — Ale....
• Bod 232: Motivy k pokání? Odčiňování, zadostiučinění, prosb....
• Bod 233: Nečiň více pokání, než kolik ti dovolí tvůj duchov....
• Bod 234: Jak povznášíme bolest, stavíme-li ji na správné mí....