Josemaría Escrivá Obras
• Bod 146: Připadá mi, že nosíš své srdce na dlani, jako by t....
• Bod 147: Stvoření pro tebe? — Stvoření pro Boha: a po....
• Bod 148: Proč pít z kaluží světských útěch, když můžeš utiš....
• Bod 149: Odpoutej se ode všeho stvořeného tak, až zůstaneš ....
• Bod 150: Zdá se, jako by ti tvůj anděl strážný říkal: máš s....
• Bod 151: Odpoutání. — Jak je to obtížné!... Kéž bych ....
• Bod 152: Netušíš větší pokoj a hlubší spojení, když budeš o....
• Bod 153: Běž!, a velkoryse a jako dítě mu řekni: co mi asi ....
• Bod 154: Bojíš se, aby ses pro ostatní nestal chladným a do....
• Bod 155: Ježíš se nespokojuje s ”polovičatostí“....
• Bod 156: Nechceš následovat vůli Boží... a přitom se přizpů....
• Bod 157: Nepřevracej řád věcí: jestliže se ti dává sám Bůh,....
• Bod 158: Teď jsou to slzy. — Bolí to, že? — Ovš....
• Bod 159: Tvé srdce slábne a hledáš nějakou oporu na zemi. &....
• Bod 160: Řekni mi: toto... je přátelství, anebo řetěz?....
• Bod 161: Plýtváš něhou. — A já ti říkám: láska k bliž....
• Bod 162: Srdce stranou. Napřed povinnost. — Ale když ....
• Bod 163: Svádí-li tě tvé pravé oko..., vyloupni ho a odhoď ....
• Bod 164: Jak se daří tvému srdci? — Neznepokojuj se: ....
• Bod 165: Ty..., který jsi pro ubohou pozemskou lásku tolikr....
• Bod 166: Píšeš mi: ”Otče, mám... ,bolení zubů' v srdc....
• Bod 167: ”Ach, kdybych s tím býval skoncoval hned na ....
• Bod 168: ”Zaujalo mě, když jste mluvil o ,vyúčtování'....
• Bod 169: Bolest tě drtí, protože ji přijímáš zbaběle. ̵....
• Bod 170: Jak jasná cesta!... Jak zjevné překážky!... Jak do....
• Bod 171: LÁSKA... rozhodně stojí za lásku!....